XVII International Conference on

OPTICAL FIBERS AND THEIR APPLICATIONS

  OFTA 2017

 23 - 27 January 2017, Supraśl, Poland

http://we.pb.edu.pl/swiatlowody/

 
       log zkwe        
       
XXII Scientific Conference on

 COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING

  ZKwE 2017

10 - 11 April 2017, Poznan, Poland

 www.iee.put.poznan.pl/zkwe

   TwE2017    
       
IX International Scientific and Technical Conference on

 

  TRANSFORMERS

in OPERATION 2017

26 - 28 April 2017, Ustka, Poland

 http://www.energo-complex.pl/news/ix-konferencja-naukowo
-techniczna-transformatory-eksploatacji-2017

  trafo             International Conference on Power Transformers

 

  TRANSFORMER '17

9 - 11 May 2017, Toruń, Poland

http://transformator.ptpiree.pl

 
               
       
XVI sympozjum

 ENERGOELEKTRONIKA W NAUCE I DYDAKTYCE

  ENiD 2017

11 - 13 maja 2017, Baranowo k/Poznan, Poland

http://enid2017.put.poznan.pl/

 
   SPETO2 
       
XL Scientific Conference on

 FUNDAMENTALS OF ELECTROTECHNICS
AND CIRCUIT THEORY

  IC-SPETO 2017

 17-20 May 2017, Ustroń, Poland

 http://icspeto.hostingasp.pl/

 
     pemine.komel
       
XXVI Technical and Scientific Conference on

 DESIGN & EXPLOITATION OF ELECTRICAL MACHINES and DRIVE

  PEMiNE 2017

 24-26 May 2017, Rytro k/Nowego Sącza, Poland

 http://www.komel.katowice.pl/tekst/pemine.html

 
                UIE       
XVIII International UIE-Congress on

 ELECTROTECHNOLOGIES FOR MATERIAL PROCESSING

  UIE 2017

6 - 9 June 2017, Hannover, Germany

 http://www.uie2017.org/

 APE
   
XVIII Scientific Conference on

CONFERENCE ADVANCES IN POWER ENGINEERING

  APE 2017

 7 - 9 June 2017, Jastrzębia Góra, Poland

http://eia.pg.edu.pl/ape

  compumag2017
   
XXI International Conference on

COMPUTATION of ELECTROMAGNETIC
FIELDS

  Compumag 2017

 18 - 20 June 2017, Daejeon, Korea

http://www.compumag2017.com

 
    logo sme   
LIII International

SYMPOSIUM on ELECTRICAL MACHINES

  SME 2017

 18 - 21 cJune 2017, Nałęczów, Poland

 http://sme2017.pollub.pl 

KKO
   
XXVI Krajowa Konferencja Oświetleniowa

 TECHNIKA ŚWIETLNA 2017

  KKO 2017

19-20 czerwca 2017, Warszawa

  http://www.kko.ciepoland.pl

 istet    XIX International Symposium on

 THEORETICAL ELECTRICAL ENGINEERING

  ISTET 2017

  16 - 19 July 2017, Ilmenau, Germany

http://www.tu-ilmenau.de/istet2017

                                                         
EPE2017    
XIX International Conference on

 POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS

  EPE’17 ECCE

 11 - 14 September 2017, Warsaw, Poland

 http://www.epe2017.com/

  REM
   
XVIII International Conference on

 RESEARCH AND EDUCATION IN MECHATRONICS

  REM 2017

 14 - 15 September 2017, Wolfenbüttel, Germany

http://rem2017.ostfalia.de

                                                          ISEF2017     XVIII International Symposium on

ELECTROMAGNETIC FIELDS IN MECHATRONICS, ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

  ISEF 2017

 14 - 16 September 2017, Lodz, Poland

http://www.isef.eu

                                                         
                           PCEiE
IV Technical and Scientific Conference on

HEAT PROBLEMS IN ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTROTECHNOLOGY

  PCEiE 2017

 18 - 20 September 2017, Konopnica, Poland

http://www.iis.p.lodz.pl/problemy-cieplne.html


MET2017      XIII International Conference

  MODERN ELECTRIFIED TRANSPORT

 MET 2017

  5-7 October 2017, Warsaw, Poland

http://met2017.infotransport.pl/

                              SENE2017    The XIII National Conference

  CONTROL IN POWER ELECTRONICS AND ELECTRIC DRIVES

 SENE 2017

  22 - 24 November 2017, Lodz, Poland

http://www.sene.p.lodz.pl/?&lang

 

kon

9th International Conference

 ELECTROMAGNETIC DEVICES AND PROCESSES IN ENVIRONMENT PROTECTION

 ELMECO-9

with 12th Seminar 

 APPLICATIONS OF SUPERCONDUCTORS

 AoS-12

  3 - 6 December 2017 Nałęczów, Poland

http://elmeco.pollub.pl


   
  logo wystawy  

Międzynarodowa Wystawa i Konferencja

 Początki elektryfikacji polskich miast – Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1946

oraz III Międzynarodowa Konferencja poświęcona

prof. Włodzimierzowi Krukowskiemu i jego pracom naukowym

  Listopad - Grudzień 2017, Radom, Poland

http://starepapiery.pl/wystawa-elektrownia