przewodniczący:
prof. dr hab. Marian ŁUKANISZYN - Politechnika Opolska
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
zastępcy przewodniczącego:
prof. dr inż. Andrzej DEMENKO - Politechnika Poznańska
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
prof. dr hab. Lech M. GRZESIAK - Politechnika Warszawska
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

członkowe Prezydium:
prof. dr hab. Zbigniew LUBOŚNY - Politechnika Gdańska
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
prof. dr hab. Marian PASKO - Politechnika Śląska
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

prof. dr hab. Henryka Danuta STRYCZEWSKA - Politechnika Lubelska
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
sekretarz:
dr hab. Rafał M. WOJCIECHOWSKI - Politechnika Poznańska
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki 
ul. Piotrowo 3a, 60 - 965 Poznań
tel. (+48 61) 665 23 96, fax (+48 61) 665 23 81
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.