Sekcja Materiałów i Technologii Elektrotechnicznych - prof. dr hab. Henryka D. STRYCZEWSKA
Sekcja Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego - prof. dr hab. Stanisław PIRÓG
Sekcja Maszyn Elektrycznych i Transformatorów - prof. dr hab. Marian ŁUKANISZYN
Sekcja Systemów Elektroenergetycznych - prof. dr hab. Zbigniew LUBOŚNY
Sekcja Teorii Elektrotechniki - prof. dr hab. Marian PASKO
Sekcja Trakcji Elektrycznej - prof. dr hab. Adam SZELĄG