Członkowie Komitetu:
 
 1. prof. dr hab. Roman BARLIK - Politechnika Warszawska
 2. dr hab. Jakub BERNATT - Komel, Katowice
 3. prof. dr inż. Stanisław BOLKOWSKI - Politechnika Warszawska
 4. prof. dr hab. Zbigniew CIOK - Politechnika Warszawska, czł. rzecz. PAN
 5. prof. dr hab. Andrzej DEMENKO - Politechnika Poznańska
 6. dr hab. Marek FLORKOWSKI - ABB Corporate Research, Kraków
 7. prof. dr hab. Tadeusz GLINKA - Politechnika Śląska
 8. prof. dr hab. Zbigniew HANZELKA - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 9. prof. dr hab. Kazimierz JAKUBIUK - Politechnika Gdańska
 10. prof. dr hab. Piotr KACEJKO - Politechnika Lubelska
 11. prof. dr hab. Tadeusz KACZOREK - Politechnika Białostocka, czł. rzecz. PAN
 12. prof. dr hab. Marian P. KAŹMIERKOWSKI - Politechnika Warszawska, czł. rzecz. PAN
 13. prof. dr hab. Krzysztof KLUSZCZYŃSKI - Politechnika Śląska
 14. prof. dr hab. Zbigniew KRZEMIŃSKI - Politechnika Gdańska
 15. dr inż. Lech LIPIŃSKI - PESA Bydgoszcz S.A.
 16. prof. dr hab. Zbigniew LUBOŚNY - Politechnika Gdańska
 17. prof. dr hab. Marian ŁUKANISZYN - Politechnika Opolska
 18. prof. dr hab. Jan MACHOWSKI - Politechnika Warszawska
 19. prof. dr hab. Jacek MARECKI - Politechnika Gdańska, czł. rzecz. PAN
 20. prof. dr hab. Lech NOWAK - Politechnika Poznańska
 21. prof. dr hab. Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA - Politechnika Wrocławska
 22. prof. dr hab. Ryszard PAŁKA - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 23. prof. dr hab. Józef PASKA - Politechnika Warszawska
 24. prof. dr hab. Marian PASKO - Politechnika Śląska
 25. prof. dr hab. Maciej PAWLIK - Politechnika Łódzka
 26. prof. dr hab. Stanisław PIRÓG - Politechnika Rzeszowska
 27. prof. dr hab. Jan SIKORA - Politechnika Lubelska
 28. prof. dr hab. Andrzej SIKORSKI - Politechnika Białostocka
 29. prof. dr hab. Tadeusz SKOCZKOWSKI - Politechnika Warszawska
 30. prof. dr hab. Marian SOBIERAJSKI - Politechnika Wrocławska
 31. prof. dr hab. Henryka D. STRYCZEWSKA - Politechnika Lubelska
 32. prof. dr hab. Adam SZELĄG - Politechnika Warszawska
 33. dr inż. Piotr SZYMCZAK - Stowarzyszenie Elektryków Polskich, SEP
 34. prof. dr inż. Tadeusz ŚLIWIŃSKI - Instytut Elektrotechniki, Warszawa, czł. rzecz. PAN
 35. prof. dr hab. Sławomir TUMAŃSKI - Politechnika Warszawska
 36. prof. dr hab. Jacek WAŃKOWICZ - Instytut Energetyki, Warszawa
 37. dr hab. Wiesław WILCZYŃSKI - Instytut Elektrotechniki, Warszawa
 38. prof. dr hab. Kazimierz WILKOSZ - Politechnika Wrocławska
 39. prof. dr hab. Stanisław WINCENCIAK - Politechnika Warszawska
 40. dr hab. Bolesław ZAPOROWSKI - Politechnika Poznańska
 41. prof. dr hab. Krzysztof ZAWIRSKI- Politechnika Poznańska