XVII International Conference on

OPTICAL FIBERS AND THEIR APPLICATIONS

  OFTA 2017

 23 - 27 January 2017, Supraśl, Poland

http://we.pb.edu.pl/swiatlowody/

 
       log zkwe        
       
XXII Scientific Conference

 COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING

  ZKwE 2017

10 - 11 April 2017, Poznan, Poland

 www.iee.put.poznan.pl/zkwe

   TwE2017    
       
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna

 

  TRANSFORMATORY

w EKSPLOATACJI 2017

26 - 28 kwiecień 2017, Ustka, Poland

 http://www.energo-complex.pl/news/ix-konferencja-naukowo
-techniczna-transformatory-eksploatacji-2017

  trafo             Międzynarodowa Konferencja

 

  TRANSFORMATOR '17

9 - 11 maja 2017, Toruń, Poland

http://transformator.ptpiree.pl

 
               
       
XVI sympozjum

 ENERGOELEKTRONIKA W NAUCE I DYDAKTYCE

  ENiD 2017

11 - 13 maja 2017, Baranowo k/Poznan, Poland

http://enid2017.put.poznan.pl/

 
   SPETO2 
       
XL Konferencja Naukowa

 Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I TEORII
OBWODÓW

  IC-SPETO 2017

 17-20 maja 2017, Ustroń

 http://icspeto.hostingasp.pl/

 
     pemine.komel
       
XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna

 PROBLEMY EKSPLOATACJI MASZYN I NAPĘDÓW
ELEKTRYCZNYCH

  PEMiNE 2017

 24-26 maja 2017, Rytro k/Nowego Sącza

 http://www.komel.katowice.pl/tekst/pemine.html

 
                UIE       
XVIII International UIE-Congress

 ELECTROTECHNOLOGIES FOR MATERIAL PROCESSING

  UIE 2017

6 - 9 June 2017, Hannover, Germany

 http://www.uie2017.org/

 APE
   
XVIII Konferencja Naukowa

 AKTUALNE PROBLEMY w ELEKTROENERGETYCE

  APE 2017

 7 - 9 czerwca 2017, Jastrzębia Góra

http://eia.pg.edu.pl/ape

  compumag2017
   
XXI International Conference on

COMPUTATION of ELECTROMAGNETIC
FIELDS

  Compumag 2017

 18 - 20 June 2017, Daejeon, Korea

http://www.compumag2017.com

 
    logo sme   
LIII Międzynarodowe

 SYMPOZJUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH

  SME 2017

 18 - 21 czerwiec 2017, Nałęczów

 http://sme2017.pollub.pl 

KKO
   
XXVI Krajowa Konferencja Oświetleniowa

 TECHNIKA ŚWIETLNA 2017

  KKO 2017

19-20 czerwca 2017, Warszawa

  http://www.kko.ciepoland.pl

 istet    XIX International Symposium on

 THEORETICAL ELECTRICAL ENGINEERING

  ISTET 2017

  16 - 19 July 2017, Ilmenau, Germany
http://www.tu-ilmenau.de/istet2017

                                                         
EPE2017    
XIX International Conference on

 POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS

  EPE’17 ECCE

 11 - 14 September 2017, Warsaw, Poland

 http://www.epe2017.com/

  REM
   
XVIII International Conference on

 RESEARCH AND EDUCATION IN MECHATRONICS

  REM 2017

 14 - 15 September 2017, Wolfenbüttel, Germany

http://rem2017.ostfalia.de

                                                          ISEF2017     XVIII International Symposium on

ELECTROMAGNETIC FIELDS IN MECHATRONICS, ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

  ISEF 2017

 14 - 16 September 2017, Lodz, Poland

http://www.isef.eu

                                                         
                           PCEiE
IV Konferencja Naukowo-Techniczna

 PROBLEMY CIEPLNE W ELEKTROTECHNICE I ELEKTROTECHNOLOGIE

  PCEiE 2017

 18 - 20 września 2017, Konopnica, Poland

http://www.iis.p.lodz.pl/problemy-cieplne.html

MET2017      XIII International Conference

  MODERN ELECTRIFIED TRANSPORT

 MET 2017

  5-7 October 2017, Warsaw, Poland

http://met2017.infotransport.pl/

                              SENE2017    XIII Konferencja Naukowa

 STEROWANIE W ENERGOELEKTRONICE I NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

 SENE 2017

  22 - 24 listopad 2017, Lodz, Poland

http://www.sene.p.lodz.pl/?&lang=pol

 

 

kon

 

9th International Conference

 ELECTROMAGNETIC DEVICES AND PROCESSES IN ENVIRONMENT PROTECTION

 ELMECO-9

with 12th Seminar 

 APPLICATIONS OF SUPERCONDUCTORS

 AoS-12

  3 - 6 December 2017 Nałęczów, Poland

http://elmeco.pollub.pl

 


  logo wystawy 
    

 

Międzynarodowa Wystawa i Konferencja

 Początki elektryfikacji polskich miast – Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1946

oraz III Międzynarodowa Konferencja poświęcona

prof. Włodzimierzowi Krukowskiemu i jego pracom naukowym

 

  Listopad - Grudzień 2017, Radom, Poland

http://starepapiery.pl/wystawa-elektrownia