W 2012 roku nakładem wydawnictwa Springer w Londynie ukazała się książka pod redakcją Grzegorza Benyska i Mariana Pasko zatytułowana “Power Theories for Improved Power Quality” [pdf]

W Wydawnictwie Politechniki Śląskiej w 2013 roku ukazała się monografia autorów D. Buła, D. Grabowski, M. Lewandowski, M. Maciążek, M. Pasko, A. Piwowar, J. Walczak pt. “Analiza  i optymalizacja rozmieszczenia energetycznych filtrów aktywnych” [pdf]

Uprzejmie informujemy,  że Prezes Zarządu PESA S.A.  Pan Tomasz Zaboklicki został wyróżniony nagrodą Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta. Załączmy list gratulacyjny przesłany Panu Prezesowi przez Przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki  [pdf]

Informujemy,  że w dniu 12 czerwca 2014r. odbyła się Uroczystość 60 - lecia Instytutu Energetyki  z Warszawy.  Załączmy list gratulacyjny przesłany Dyrektorowi Instytutu Energetyki prof. Jackowi Wańkowiczowi przez Przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki prof. Andrzeja Demenko [pdf]

W dniach 5-8.06.2014 roku w Szczecinie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich  SEP.  W związku z tym Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki prof. Andrzej Demenko wysłał list z życzeniam do organizatorów XXXVI Zjazdu Delegatów SEP [pdf]

W Wydawnictwie Politechniki Śląskiej w grudniu 2013 r. ukazała się monografia autorów S. Paszek, S. Berhausen, A. Boboń, Ł. Majka, A. Nocoń, P. Pruski, M. Pasko, T. Kraszewski pt. „Pomiarowa estymacja parametrów dynamicznych generatorów synchronicznych i układów wzbudzenia pracujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym” [pdf].

W Wydawnictwie Lambert (Saarbrücken, Niemcy) w maju 2014 r. ukazała się monografia autorów S. Paszek i A. Nocoń pt. „Optimisation and Polyoptimisation of Power System Stabilizer Parameters”  [pdf].

Sprawozdanie z VIII Konferencji Naukowo-Technicznej Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice „Innowacje kierunkiem rozwoju elektrotechniki XXI w. i-MITEL 2014 zorganizowanej w Lubniewicach w dniach 9–11 kwietnia 2014r. [pdf]

Zakończone zostały, przewidziane na 2013 rok, prace nad ekspertyzą „Mapa rozwoju dyscypliny Elektrotechnika”. Obejmująca ponad 80 stron wstępna wersja ekspertyzy została wysłana do wszystkich członków Komitetu Elektrotechniki. Osoby spoza Komitetu zainteresowane przygotowanym materiałem mogą kontaktować się z sekretarzem technicznym Komitetu, dr. Rafałem M. Wojciechowskim (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub z redaktorem technicznym Ekspertyzy, dr. Mariuszem Barańskim (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

Uprzejmie informujemy, że w Przeglądzie Elektrotechnicznym, 12/2013, ukazało się wspomnienie pośmiertne o Profesorze Johnie Tegopoulosie, Członku Zagranicznym PAN. Wspomnienie przygotował Profesor Andrzej Krawczyk. Za zgodą Profesora załączamy to wspomnienie [pdf]

Uprzejmie informujemy , że ukazał się zeszyt czasopisma COMPEL, vol. 32, No. 4, 2013, http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0332-1649&volume=32&issue=4 z rozszerzonymi wersjami wybranych referatów wygłoszonych podczas Konferencji EPNC współorganizowanej przez Komitet.

Informacja o „Letniej Szkole dla Młodych Naukowców z Krajów Europy Wschodniej oraz Centralnej” organizowanej przez prof. K. Kluszczńskiego [pdf]

Informujemy, że członek Komitetu Elektrotechniki PAN dr hab. Wiesław Wilczyński, prof. IEl otrzymał nominację Ministra Gospodarki na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie, na drugą czteroletnią kadencję od dnia 8 grudnia 2013 r. począwszy. Szanownemu Koledze, składamy z tej okazji serdeczne gratulacje życząc powodzenia w dalszym kierowaniu Instytutem Elektrotechniki.

W dniu 17.10.2013 roku w siedzibie Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB w Krakowie odbyło się posiedzenie Komitetu Elektrotechniki PAN. Podczas posiedzenia dr hab. Marek Florkowski omówił działalność kierowanego przez Niego Centrum. Młodzi pracownicy Centrum przedstawili wyniki niektórych prac naukowo-badawczych i zademonstrowali światowej klasy stanowiska badawcze. Dr inż. Marcin Szewczyk wygłosił referat pt. "Wybrane aspekty analizy naprężeń przepięciowych w stacjach Wysokich i Najwyższych Napięć typu GIS". W sesji laboratoryjnej odbyły się następujące pokazy (demonstracje) : (a) Polymer Procesess Technologies - dr inż. Robert Sekuła, (b) Wireless Power Transfer - dr inż. Adam Ruszczyk, (c) Aplikacje mobilne - mgr inż. Jacek Plesnar, (d) Nowe rozwiązania diagnostyczne - dr inż. Daniel Lewandowski, (e) Napedy Srednich Napięć - dr inz. Wojciech Jurczak, (f) Szybkie ładowarki DC dla eMobility- mgr inż. Andrzej Uramek, (g) Nowe rozwiązania dla elektroniki - mgr inż. Marek Czepulonis.

Pod patronatem Komitetu Elektrotechniki została wydana monografia Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia  autorstwa Zbigniewa Hanzelki

Sprawozdanie z XLIX Międzynarodowego Sympozjum Maszyn Elektrycznych, które odbyło się w dniach 16-19 czerwca 2013 w Gdyni i Gdańsku pod patronatem: Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Sekcji IEEE oraz Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Organizatorami Sympozjum byli: Katedra Elektroenergetyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni, Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Politechniki Gdańskiej i Oddział Gdański Stowarzyszenia Elektryków Polskich. [pdf]

Pod patronatem Komitetu Elektrotechniki została wydana monografia Układy elektromagnetyczne w energoelektronice  autorstwa Lesława Gołębiowskiego i Jerzego Lewickiego

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) Prof. T. Zagajewski patronem roku 2012 [pdf]


 Wspomnienie o prof. M. Cegielskim (1925-2012)


Wspomnienie o prof. A. Horodeckim (1925-2011)