WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
  POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
   ul. B. Krzywoustego 2
   44-100 Gliwice
   email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   tel.: 32 237 1605
 wydzial

 

 


 
WŁADZE WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO


Dziekan Wydziału Elektrycznego   
                             Prof. dr hab. inż. Paweł SOWA

Prodziekan ds. Nauki i Organizacji 
                              Dr hab. inż. Zbigniew KACZMARCZYK, prof. Pol. Śl.

Prodziekan ds. Studenckich dla kierunków Elektrotechnika i Informatyka
                              Dr inż. Piotr HOLAJN

Prodziekan ds. Studenckich dla kierunków Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika
                              Dr inż. Adam CICHY
 


STRUKTURA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO


Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów

Dyrektor Instytut:  prof. dr hab. inż. Paweł SOWA
Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Współpracy:  dr inż. Bernard WITEK, doc. Pol. Śl.
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki:  dr inż. Tomasz RUSEK


Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Dyrektor Instytut:   dr hab. inż. Marian KAMPIK, prof. Pol. Śl.
Zastępca Dyrektora ds. Nauki:  dr inż. Janusz GUZIK, doc. Pol. Śl.
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki:  dr inż. Bogusław KASPERCZYK


Instytut Elektrotechniki i Informatyki

Dyrektor Instytut:  prof. dr hab. inż. Bernard BARON
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki:  prof. dr hab. inż. Stefan PASZEK

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Janusz WALCZAK

Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Marian PASKO


Katedra Optoelektroniki
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Tadeusz PUSTELNY
Zastępca Kierownika: prof. dr hab. inż. Marian URBAŃCZYK


Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Kazimierz GIERLOTKA, prof. Pol. Śl.
 

Katedra Mechatroniki
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Krzysztof KLUSZCZYŃSKI DOKTORATY, HABILITACJE i TYTUŁY NAUKOWE
 
 Doktoraty w roku 2012

1.

     Dr inż. Tomasz Sierociński (20.03.2012r.)
     Tytuł rozprawy:  Niezawodność zasilania w układach lokalnych współpracujących z systemem elektroenergetycznym
     Dyscyplina:        elektrotechnika
     Promotor:           prof. dr hab. inż. Paweł Sowa – Politechnika Śląska
     Recenzenci:        prof. dr hab. inż.  Józef Paska – Politechnika Warszawska

                              dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

2.

    Dr inż. Tomasz Cieśla (26.06.2012r.)
    Tytuł rozprawy:  Układ do bezprzewodowej transmisji energii
    Dyscyplina:        elektrotechnika
    Promotor:          dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk  prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
    Recenzenci:        prof. dr  hab. inż.  Kazimierz Buczek Politechnika Rzeszowska

                             prof. dr hab. inż. Marian Pasko Politechnika Śląska

3.

    Dr inż. Anna Piaskowy (18.09.2012r.)
    Tytuł rozprawy:  Optymalizacja procesu projektowania precyzyjnych transformatorów pomiarowych
    Dyscyplina:        elektrotechnika
    Promotor:          prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis  Politechnika Śląska
    Recenzenci:       dr hab. inż.  Ryszard Rybski, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski
                            prof. dr hab. inż. Bernard Baron  Politechnika Śląska

4.

    Dr inż. Grzegorz Jarek (18.09.2012r.)
    Tytuł rozprawy:  Sterowanie wymuszające dynamikę maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej
    Dyscyplina:        elektrotechnika
    Promotor:          dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl. Politechnika Śląska
    Recenzenci:       dr hab. inż.  Krzysztof Szabat, prof. Pol. Wrocł. Politechnika Wrocławska
                            prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski Politechnika Śląska

5.

    Dr inż. Przemysław Struk (18.09.2012r.)
    Tytuł rozprawy:  Analizy modelowe oraz badania eksperymentalne wybranych struktur fotonicznych na bazie półprzewodników szeroko przerwowych
    Dyscyplina:        elektronika
    Promotor:          prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny Politechnika Śląska
    Recenzenci:       prof. dr  hab. inż.  Tomasz Woliński Politechnika Warszawska
                            prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki Wojskowa Akademia Techniczna
                            dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol. Śl. Politechnika Śląska

6.

    Dr inż. Sebastian Berhausen (18.09.2012r.)
    Tytuł rozprawy:  Metody estymacji parametrów elektromagnetycznych generatorów synchronicznych na podstawie przebiegów w stanie obciążenia
    Dyscyplina:        elektrotechnika
    Promotor:          dr hab. inż. Stefan Paszek, prof. Pol. Śl. Politechnika Śląska
    Recenzenci:       dr hab. inż.  Krystyna Macek-Kamińska, prof. Pol. Opol. Politechnika Opolska
                            prof. dr hab. inż. Dariusz Spałek Politechnika Śląska

7.

    Dr inż. Beata Krupanek (20.11.2012r.)
    Tytuł rozprawy:  Modelowanie opóźnień transmisji spowodowanych zaburzeniami sygnału w sieciach bezprzewodowych w standardzie IEEE 802.15.4
    Dyscyplina:        elektronika
    Promotor:          prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec – Politechnika Śląska
    Recenzenci:       prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki – Politechnika Warszawska
                            dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski

8.

    Dr inż. Krzysztof Bodzek  (20.11.2012r.)
    Tytuł rozprawy:  Transformator współosiowy modularny wysokiej częstotliwości do energoelektroniki
    Dyscyplina:        elektrotechnika
    Promotor:          dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska
    Recenzenci:        prof. dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ  – Uniwersytet Zielonogórski
                             prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka – Politechnika Śląska

9.

    Dr inż. Jarosław Domin (18.12.2012r.)
    Tytuł rozprawy:  Sprzężony model polowo-obwodowy wyrzutni elektromagnetycznej
    Dyscyplina:       elektrotechnika
    Promotor:         prof. dr hab. inż. Krzysztof  Kluszczyński – Politechnika Śląska
    Recenzenci:      prof. dr hab. inż. Piotr Wach – Politechnika Opolska
                           prof. dr hab. inż. Dariusz Spałek – Politechnika Śląska

Doktoraty w roku 2013:

 

1.

Dr inż. Marcin Sowa (23.04.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Wybrane analityczno-numeryczne metody rozwiązywania nieliniowych zagadnień brzegowych w teorii pola elektromagnetycznego

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Spałek – Politechnika Śląska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn – Politechnika Opolska,
                    prof. dr hab. inż. Bernard Baron – Politechnika Śląska

 

2.

Dr inż. Tomasz Kraszewski (21.05.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Zastosowanie równań całkowych do wyznaczania parametrów elektry-cznych bifilarnych torów wielkoprądowych pieców elektrycznych

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: prof. dr hab. inż. Bernard Baron – Politechnika Śląska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Stefan Filipowicz – Politechnika Warszawska,
                    prof. dr hab. inż. Janusz Walczak – Politechnika Śląska

 

3.

Dr inż. Mateusz Szablicki (25.06.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Obszarowa adaptacyjna automatyka zabezpieczeniowa linii elektro-magnetycznych WN z odczepowo przyłączonymi źródłami wiatrowymi

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Iżykowski – Politechnika Wrocławska,
                   prof. dr hab. inż. Paweł Sowa – Politechnika Śląska

 

4.

Dr inż. Tomasz Hejczyk (25.06.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Model analityczny oraz badania numeryczne i eksperymentalne czujnika gazu z akustyczną falą powierzchniową

Dyscyplina: elektronika

Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk – Politechnika Śląska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Adam Kawalec – Wojskowa Akademia Techniczna W-wa,             
                    prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny – Politechnika Śląska

 

5.

Dr inż. Piotr Pruski (25.06.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Określenie stabilności kątowej systemu elektroenergetycznego na podstawie analizy przebiegów w wybranych stanach nieustalonych

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: prof. dr hab. inż. Stefan Paszek – Politechnika Śląska

Recenzenci: dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. Pol. War.  – Politechnika Warszawska,
                    dr hab. inż. Wojciech Burlikowski – Politechnika Śląska

 

6.

Dr inż. Andrzej Lange (24.09.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Metody doboru układów LC do kompensacji mocy biernej i filtracji wyższych harmonicznych w sieciach trójfazowych

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska

Recenzenci: dr hab. inż. Kazimierz Jagieła, prof. Pol. Częst. – Politechnika Częstochowska,
                    prof. dr hab. inż. Barnard Baron – Politechnika Śląska

 

7.

Dr inż. Grzegorz Konieczny (29.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Nowe metody pomiarowe wyznaczania objętości chwilowej części krwistej w pulsacyjnej komorze wspomagania serca

Dyscyplina: elektronika

Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny – Politechnika Śląska

Promotor pomocniczy: dr inż. Zbigniew Opilski – Politechnika Śląska

Recenzenci: dr hab. inż. Elżbieta Bereś-Pawlik, prof. Pol. Wr. – Politechnika Wrocławska,
prof. dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski – Wojskowa Akademia Techniczna w W-wa

 

8.

Dr inż. Stanisław Gawron (19.11.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Prądnica synchroniczna ze wzbudzeniem hybrydowym

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka – Politechnika Śląska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ignacy Dudzikowski – Politechnika Wrocławska,
                    dr hab. inż. Wojciech Burlikowski – Politechnika Śląska

 

9.

Dr inż. Marcin Niedopytalski (17.12.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Zabezpieczenie odległościowe linii wysokiego napięcia o adaptacji parametrycznej do zmiennych dopuszczalnych zdolności przesyłowych

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Kanicki, prof. Pol. Łódz. – Politechnika Łódzka,
                     prof. dr hab. inż. Paweł Sowa – Politechnika Śląska

 

10.

Dr inż. Ryszard Bogacz (17.12.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Bieżąca korekcja błędów dynamicznych przenikania metanu przez osłony ognioszczelne czujników pelistorowych

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec – Politechnika Śląska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Edward Layer – Politechnika Krakowska,
                    dr hab. inż. Krzysztof Dębowski – Politechnika Śląska

 


Doktoraty w roku 2014

1.

Dr inż. Bronisław Biel (06.05.2014 r.)

Tytuł rozprawy: Korektor przekładnika prądowego zapewniający odtworzenie kształtu prądu pierwotnego

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis – Politechnika Śląska

Recenzenci: dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. Pol. Śk. – Politechnika Świętokrzyska,
                     prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska

2.

Dr inż. Arkadiusz Gancarczyk (01.07.2014 r.)

Tytuł rozprawy: Profilometryczny wizyjny system diagnostyczny tramwajowych zestawów kołowych

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis – Politechnika Śląska

Recenzenci: dr hab. inż. Bogusław Cyganek – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
                     dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

3.

Dr inż. Piotr Siewniak (01.07.2014 r.)

Tytuł rozprawy: Uogólniony model odcinkowo-liniowy przekształtnika energo-elektronicznego

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski – Politechnika Warszawska,
                    prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska

4.

Dr inż. Artur Szewczuk (23.09.2014 r.)

Tytuł rozprawy: Opracowanie modelu czujnika światłowodowego na bazie wielomodowych struktur interferencyjnych wykonanych techniką wymiany jonowej w szkle

Dyscyplina: elektronika

Promotor: dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

Recenzenci: dr. hab. Dominik Dorosz, prof. PB. – Politechnika Białostocka,
                    prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny – Politechnika Śląska

5.

Dr inż. Aneta Olszewska (23.09.2014 r.)

Tytuł rozprawy: Identyfikacja i lokalizacja sygnałów emisji akustycznej w olejowych transformatorach energetycznych

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: dr hab. inż. Franciszek Witos, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar – Politechnika Opolska,
                     prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny – Politechnika Śląska

6.

Dr inż. Rafał Stępień (21.10.2014 r.)

Tytuł rozprawy: Analiza właściwości generatorów sygnałów pseudolosowych zbudowanych na rejestrach przesuwnych

Dyscyplina: elektronika

Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Walczak – Politechnika Śląska

Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Rybarczyk, prof. Pol. Poz. – Politechnika Poznańska,
                     dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

7.

Dr inż. Roman Kroczek (25.11.2014 r.)

Tytuł rozprawy: Metodologia projektowania, zagadnienia konstrukcyjne, modelowanie oraz badania wyrzutni elektromagnetycznej o napędzie hybrydowym

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński – Politechnika Śląska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Piotr Wach - Politechnika Opolska,
                    dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

Doktoraty w roku 2015:

1.

Dr inż. Paweł Rochniński (30.06.2015 r.)

Tytuł rozprawy: Zastosowanie metod korelacyjnych w dokładnych pomiarach napięć przemiennych

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

Recenzenci: dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska,
                     prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis – Politechnika Śląska

2.

Dr inż. Michał Grzenik (29.09.2015 r.)

Tytuł rozprawy: Wzorcowy termiczny przetwornik wartości skutecznej napięcia przemiennego

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

Recenzenci: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski,
                     prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis – Politechnika Śląska

3.

Dr inż. Paweł Kubek (15.09.2015 r.)

Tytuł rozprawy: Analiza zwiększenia zdolności przesyłowej eksploatowanych linii napowietrznych wysokiego i najwyższego napięcia

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: dr hab. inż. Henryk Kocot – Politechnika Śląska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marian Sobierajski – Politechnika Wrocławska,
                    dr hab. inż. Piotr Miller – Politechnika Lubelska

 

Doktoraty w roku 2016:

1.

Dr inż. Grzegorz Szerszeń (23.02.2016 r.)

Tytuł rozprawy: Komputerowy system pomiarowy do rejestracji i lokalizacji sygnałów emisji akustycznej w olejowych transformatorach energetycznych

Dyscyplina: elektronika

Promotor: dr hab. inż. Franciszek Witos, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Adam Kawalec – Wojskowa Akademia Techniczna W-wa,
                   prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska

2.

Dr inż. Sebastian Krosny (13.09.2016 r.)

Tytuł rozprawy: Badania nadprzewodników kompozytowych przy wymuszeniach elektromagnetycznych impulsowych za pomocą MES

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski – Instytut Elektrotechniki,
                    dr hab. Zygmunt Wokulski, prof. UŚ. – Uniwersytet Śląski

3.

Dr inż. Dawid Makieła (13.09.2016 r.)

Tytuł rozprawy: Bezczujnikowe sterowanie wysokoobrotowego silnika PM BLDC

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski – Politechnika Śląska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski – Politechnika Warszawska,
                    prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka – Politechnika Śląska

4.

Dr inż. Marcin Procek (27.09.2016 r.)

Tytuł rozprawy: Zastosowanie nanostruktur półprzewodników szerokoprzerwowych w układach do pomiaru i detekcji wybranych gazów

Dyscyplina: elektronika

Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny – Politechnika Śląska

Promotor pomocniczy: dr inż. Erwin Maciak – Politechnika Śląska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – Wojskowa Akademia Techniczna Wwa,
                   dr hab. Dominik Dorosz, prof. PB – Politechnika Białostocka

5.

Dr inż. Sabina Drewniak (29.09.2016 r.)

Tytuł rozprawy: Wpływ wybranych środowisk gazowych na właściwości fizyczne struktur na bazie grafenu i tlenku grafenu

Dyscyplina: elektronika

Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny – Politechnika Śląska

Promotor pomocniczy: dr inż. Kazimierz Gut – Politechnika Śląska

Recenzenci: dr hab. Mirosław Maliński, prof. PK–  Politechnika Koszaliński,
                    dr hab. inż. Michał Borecki- Politechnika Warszawska

6.

Dr inż. Marcin Walecki (15.11.2016 r.)

Tytuł rozprawy: Zastosowanie wielowejściowych wzmacniaczy operacyjnych do realizacji wybranych układów w cyfrowych systemach logiki wielowartościowej

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: dr hab. inż. Damian Słota, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Holajn – Politechnika Śląska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Rybarczyk – Politechnika Poznańska,
                    dr hab. inż. Krzysztof Górecki, prof. AM – Akademia Morska

7.

Dr inż. Rafał Kumala (20.12.2016 r.)

Tytuł rozprawy: Identyfikacja zakłóceń w wielotorowych różnopoziomowych napięciowo liniach elektroenergetycznych

Dyscyplina: elektrotechnika

Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa – Politechnika Śląska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Iżykowski - Politechnika Wrocławska,
                    prof. dr hab. inż. Adrian Halinka – Politechnika Śląska Habilitacje w roku 2012

1.      Dr hab. inż. Barbara Kulesz  (24.04.2012r.)
     Monografia:    Transformatory prostownikowe podstacji trakcyjnych
     Dyscyplina:    elektrotechnika
     Recenzenci:    dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. Pol. Opol. Politechnika Opolska
                          prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski Politechnika Łódzka
                          prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk Politechnika Krakowska
                          prof. dr hab. inż. Marian Pasko Politechnika Śląska
2.

    Dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki (15.05.2012r.)
    Monografia:     Modelowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej współpracującej ze źródłami rozproszonymi
    Dyscyplina:     elektrotechnika
    Recenzenci:     prof. dr hab. inż. Józef Paska, Politechnika Warszawska
                          prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski, Politechnika Łódzka
                          prof. dr hab. inż. Franciszek Krawiec, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
                          dr hab. inż. Kurt Żmuda, prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska

3.      Dr hab. inż. Krzysztof Dębowski (25.09.2012r.)
    Monografia:     Zastosowanie zbiorów rozmytych w opisie i optymalizacji właściwości energetycznych obwodów elektrycznych jako rozwinięcie
                             i  uogólnienie metod klasycznych

    Dyscyplina:      elektrotechnika
    Recenzenci:      dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza
                           prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski, Politechnika Warszawska
                           prof. dr hab. inż. Michał Tadeusiewicz, Politechnika Łódzka
                           prof. dr hab. inż. Bernard Baron, Politechnika Śląska
4.     Dr hab. inż. Roman Korab (16.10.2012r.)
    Monografia:     Optymalizacja operatorstwa przesyłowego w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
    Dyscyplina:     elektrotechnika
    Recenzenci:     prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Politechnika Lubelska,
                          prof. dr hab. inż. Eugeniusz Toczyłowski, Politechnika Warszawska,
                          dr hab. inż. Stanisław Ziemianek, prof. Pol. Warsz., Politechnika Warszawska,
                          prof. dr hab. inż. Janusz Walczak,  Politechnika Śląska
5.     Dr hab. inż. Wojciech Burlikowski (06.11.2012r.)
    Monografia:      Zastosowanie formalizmu Hamiltona w opisie przetwornika elektromechanicznego na przykładzie silnika reluktancyjnego
    Dyscyplina:      elektrotechnika
    Recenzenci:      prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński, Politechnika Warszawska
                           prof. dr hab. inż. Lech Nowak, Politechnika Poznańska
                           prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski, Politechnika Łódzka
                           prof. dr hab. inż. Marian Pasko, Politechnika Śląska
6.     Dr hab. inż. Roman Krok (27.11.2012r.)
    Monografia:    Sieci cieplne w modelowaniu pola temperatury w maszynach elektrycznych prądu przemiennego
    Dyscyplina:    elektrotechnika
    Recenzenci:    prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński – Politechnika Warszawska
                         prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn – Politechnika Opolska
                         prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski – Politechnika Łódzka
                         prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka – Politechnika Śląska
 

Habilitacje w roku 2013

 

1.

Dr hab. inż. Henryk Kocot (08.10.2013 r.)

Monografia: Analiza i synteza rozwoju systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem kosztów krańcowych

Dyscyplina: elektrotechnika

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Józef Paska – Politechnika Warszawska,
                    prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski – Politechnika Łódzka,
                    prof. dr hab. inż. Eugeniusz Toczyłowski – Politechnika Warszawska,

                    prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek – Politechnika Śląska

 

Habilitacje w roku 2014:

 

1.

Dr hab. inż. Marcin Kasprzak (26.06.2014 r.)

Monografia: Falowniki rezonansowe klasy D i DE o częstotliwościach pracy do 13,56 MHz

Dyscyplina: elektrotechnika

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Roman Barlik – Politechnika Warszawska,
                    dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof. PG – Politechnika Gdańska,
                    prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki – Akademia Morska w Gdyni,
                    prof. dr hab. inż. Janusz Walczak – Politechnika Śląska

 

Habilitacje w roku 2015:

 

1.

Dr hab. inż. Roman Przyłucki (24.02.2015 r.)

Tytuł osiągnięcia naukowego: Badanie nagrzewnic indukcyjnych z wykorzystaniem komputerowych metod optymalizacyjnych

Dyscyplina: elektrotechnika

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zygmunt Piątek – Politechnika Częstochowska,
                     prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik – Politechnika Świętokrzyska,
                     prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska

 

Habilitacje w roku 2016:

 

1.

Dr hab. inż. Dariusz Grabowski (13.09.2016 r.)

Tytuł osiągnięcia naukowego: Wybrane problemy modelowania elementów i układów elektrycznych w ujęciu stochastycznym

Dyscyplina: elektrotechnika

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski – AGH Kraków,
                    prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk – Politechnika Gdańska,
                    prof. dr hab. inż. Wojciech Machczyński – Politechnika Poznańska

2.

Dr hab. inż. Marcin Maciążek (25.10.2016 r.)

Tytuł osiągnięcia naukowego: Energetyczne filtry aktywne jako narzędzie poprawy jakości energii elektrycznej

Dyscyplina: elektrotechnika

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka – AGH Kraków,
                    prof. dr hab. inż. Konstanty M. Gawrylczyk – ZUT Szczecin,
                    prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk – Politechnika Lubelska


  Nominacje Profesorskie w roku 2012
 
 1. Prof. dr hab. inż. Paweł Sowa (12.01.2012r.) 
 2. Prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk (12.06.2012r.)
 3. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski (03.07.2012r.)
 4. Prof. dr hab. inż. Stefan Paszek (21.12.2012 r.)


INFORMACJE O KONFERENCJACH ZORGANIZOWANYCH w 2012r.

Konferencja: Podstawowe Problemy Metrologii (PPM’12)

W Krynicy-Zdroju w dniach 3-6 czerwca 2012 r. odbyła się Konferencja Podstawowe Problemy Metrologii (PPM’12), zorganizowana przez Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej oraz Wydawnictwo „Pomiary, Automatyka, Kontrola”. Tegoroczna, IX. już edycja Konferencji PPM, objęta była m.in. honorowym patronatem Głównego Urzędu Miar. Celem Konferencji była głównie wymiana poglądów i poszerzanie współpracy w zakresie metrologii pomiędzy środowiskiem naukowym, krajową administracją miar a laboratoriami wzorcującymi. Podczas Konferencji omówione zostały aktualne zagadnienia współczesnej metrologii.

 

XLIV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów (MKM`2012)

W dniach 9-12 września 2012 r. w Ustroniu-Jaszowcu, położonym u podnóża góry Równicy (niedaleko miasta Wisły) odbyła się XLIV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów (MKM’12). Konferencja była zorganizowania przez Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej oraz Wydawnictwo „Pomiary, Automatyka, Kontrola”. Zgodnie z wieloletnią tradycją, Konferencja MKM’12 była miejscem prezentacji dorobku naukowego doktorów, doktorantów i studentów polskich uczelni, których zainteresowania naukowe obejmowały następujące zagadnienia: podstawowe problemy metrologii, pomiary wielkości fizycznych, biologicznych, medycznych i chemicznych, systemy pomiarowe i diagnostyczne, przetwarzanie sygnałów pomiarowych, analizę i opracowanie wyników pomiaru, dydaktykę metrologii, wzorce, normy, certyfikaty i akredytacje.

 

 Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów (IC-SPETO)

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji Instytutu Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej od 1977 roku jest organizatorem Międzynarodowej Konferencji z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. Konferencja ta objęta jest patronatem wielu uznanych organizacji, takich jak: Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk PAN (od 1989 r.), Polska Sekcja IEEE, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Przez wszystkie lata organizacji Konferencji swoje artykuły w jej materiałach opublikowało łącznie aż 1218 autorów z kraju i zagranicy. Wielu znamienitych ludzi nauki rozpoczynało swoją karierę od uczestnictwa w tej Konferencji, a obecnie na trwałe wpisało datę Konferencji w swój kalendarz, uczestnicząc w tej imprezie corocznie. Pieczę nad merytoryczną częścią konferencji sprawuje Komitet Programowy, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. inż. Stanisław Bolkowski. Organizacją konferencji zajmuje się Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Mariana Pasko. Tematyka konferencji podzielona jest na osiem sekcji i obejmuje zagadnienia pola elektromagnetycznego, pól sprzężonych, elektronicznych technologii, teorii obwodów i sygnałów, analizy, syntezy i optymalizacji, informatyki, nowych technologii oraz edukacji w elektrotechnice teoretycznej. Uczestnicy przedstawiają swoje artykuły na sesjach plakatowych oraz w formie referatów.

 

X Jubileuszowe Seminarium Naukowe Wybrane Zagadnienia z Elektrotechniki i Elektroniki (WZEE 2012)

Oddział Gliwicko-Opolski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej przy współpracy Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej był organizatorem X Jubileuszowego Seminarium Naukowego Wybrane Zagadnienia z Elektrotechniki i Elektroniki. Odbyło się ono w Ustroniu, w dniach 27-29 września 2012 roku, a Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył prof. dr hab. inż. Marian Pasko. Główną tematyką konferencji były szeroko pojęte współczesne problemy elektrotechniki, energetyki i elektroniki wraz z kierunkami pokrewnymi; poszanowanie energii oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju, ze szczególnym uwzględnieniem technologii alternatywnych źródeł energii przyjaznych dla środowiska naturalnego. W ramach Seminarium zorganizowano również sesją jubileuszową poświęconą pamięci profesorów: Feliksa Andrzejewskiego, Andrzeja Karola Kordeckiego oraz Ludgera Szklarskiego. Tegoroczne X Jubileuszowe Seminarium WZEE cieszyło się dużym zainteresowaniem, przedstawiono 50 referatów w ramach dwóch sesji referatowych oraz trzech posterowych. W Seminarium uczestniczyli przedstawiciele polskich ośrodków naukowych, przedstawiciele Zarządów innych Oddziałów PTETiS oraz Zarządu Głównego. Istotne jest to, że w gronie uczestników znalazło się wielu przedstawicieli młodego pokolenia pracowników naukowych: doktorów i doktorantów, którzy w najbliższych latach będą kształtować polską naukę.

 

41st Winter School on Wave and Quantum Acoustics

W dniach 26.02-03.03.2012 odbyła się w Szczyrku międzynarodowa konferencja – 41st Winter School on Wave and Quantum Acoustics. Organizatorami Konferencji byli: Katedra Optoelektroniki Politechniki Śląskiej, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. W Konferencji brało udział około 100 uczestników z kraju i zagranicy. Konferencja ma co roku charakter warsztatów i tworzą ją: 8th Workshop on Acoustoelectronics, 8th Workshop on Molecular Acoustics, Relaxation and Calorimetric Metod, 17th Workshop on Photoacoustics and Photothermics. Komitet Naukowy 41st Winter School on Wave and Quantum Acoustics tworzą wybitni międzynarodowi eksperci z szeroko rozumianej akustyki. Konferencja obok charakteru naukowego stanowi forum do wymiany informacji na temat praktycznych możliwości wykorzystania systemów akustycznych w metrologii i technice. Wybrane prace są publikowane w międzynarodowym czasopiśmie (wydawanym w USA) – International Journal on Thermophysics.

 

40-ta Szkoła Zimowa Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych

Konferencja 40-ta Szkoła Zimowa Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych odbyła się w Szczyrku w dniach 27.02-02.03.2012. Organizatorami Konferencji byli: Katedra Optoelektroniki Politechniki Śląskiej, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. W Konferencji wzięło udział około 30 uczestników, reprezentujących ośrodki naukowe oraz jednostki badawcze i produkcyjne prowadzące działalność w zakresie zwalczania hałasu. Prezentowane prace są publikowane w Materiałach Szkół Zimowych Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych.

 

7th Integrated Optics – Sensors, Sensing Structures and Methods

W okresie 25.02-03.03.2012 odbyła się w Szczyrku międzynarodowa konferencja 7th Integrated Optics – Sensors, Sensing Structures and Methods. Organizatorami Konferencji byli: Katedra Optoelektroniki Wydziału Elektrycznego, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Photonic Society of Poland. W Konferencji wzięło udział około 100 uczestników. Corocznie biorą w niej udział uczestnicy z czołowych ośrodków zagranicznych, gdzie prowadzone są  badania z zakresu optyki zintegrowanej. Reprezentowane są również wszystkie krajowe jednostki naukowe zajmujące się szeroko rozumianą fotoniką oraz optyką zintegrowaną. Wybrane prace są rekomendowane do publikacji w Photonics Letters of Poland.

 

XIV International PhD Workshop (OWD 2012)

Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie organizowane są przez Katedrę Mechatroniki Wydziału Elektrycznego od 1999 r. Dają one możliwość zintegrowania się najmłodszej i najmniej doświadczonej grupie badaczy. Podstawowym celem tej konferencji jest stworzenie międzynarodowej sieci wymiany informacji wśród doktorantów Wydziałów Elektrycznych oraz innych wydziałów związanych z badaniami w zakresie elektrotechniki, elektroniki, informatyki, telekomunikacji, automatyki i mechatroniki. Od 21 maja 2003 Warsztaty zostały objęte patronatem IEE Electromagnetics Professional Network (obecnie IET). IET jest również fundatorem nagrody Best Paper Award. Charakter i forma Warsztatów dopasowane są do wieku uczestników – swoboda oraz przyjazna atmosfera, przy równoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu naukowego dzięki udziałowi zaproszonych animatorów dyskusji – profesorów z różnych specjalności. Warsztaty mają charakter cykliczny, dając możliwość prezentacji otrzymywanych wyników na różnych etapach realizacji prac doktorskich. Komitet Naukowy to eksperci ze wszystkich uczelni technicznych w Polsce. Recenzują Oni referaty, inicjują dyskusje na sali obrad oraz przygotowują specjalne wykłady poruszające interesujące młodych badaczy tematy. Materiały z Warsztatów, będące zakwalifikowanymi referatami, wydawane są w formie książkowej, w formie elektronicznej na płytach DVD oraz udostępniane są na stronie internetowej. W OWD 2012 brało udział blisko 180 uczestników z 9 krajów.

 

X CEEPUS Summer School (CSS 2012)

26 doktorantów i młodych doktorów uczestniczyło w dziesiątej, jubileuszowej Szkole Letniej finansowanej w ramach programu CEEPUS. Uczestnicy zwiedzili nowe laboratoria Politechniki Śląskiej (na Wydziale Mechanicznym Technologicznym oraz Wydziale Architektury), wzięli udział w polsko-francuskim seminarium dydaktycznym oraz aktywnie uczestniczyli w Międzynarodowych Warsztatach Doktoranckich OWD 2012. W ramach przygotowanego programu zwiedzili m.in. Kraków, Sztolnię Czarnego Pstrąga oraz Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach.

VI Eastern Europe Summer School (EESS 2012)

35 doktorantów i młodych doktorów oraz 5 opiekunów – profesorów uczestniczyło w tegorocznej (szóstej) edycji Szkoły Letniej dla krajów Europy Wschodniej, finansowanej w ramach specjalnego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program szkoły EESS był wspólny z programem CSS 2012, dając możliwość poznania się i integracji doktorantów z krajów Europy Wschodniej i Centralnej.

 
XV Jubileuszowe Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki (PPEEm 2012)

Sympozjum PPEEm jest cykliczną konferencją o długoletniej tradycji, organizowaną od 1983 roku. Od samego początku istnienia, tj. od 1983 roku do 1999 roku, była objęta patronatem Sekcji Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki, a od 2001 roku Konferencja objęta jest patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Organizatorami są: Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej – Oddział Gliwicko – Opolski, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej – Katedra Mechatroniki oraz Centrum Edukacji w Mechatronice na Politechnice Śląskiej. Bezpośrednio organizacją Sympozjum PPEEm zajmuje się Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego. Zakres tematyczny Konferencji ulega stałemu poszerzaniu. W latach 1983-1991 koncentrował się głównie na zagadnieniach, związanych z napędami elektrycznymi i energoelektroniką. W 1993 roku tematyka uległa znacznemu poszerzeniu o maszyny elektryczne i automatykę. W ostatnich latach zakres tematyczny uległ dalszemu poszerzeniu o nowy dział inżynierii: MECHATRONIKĘ. Do grupy uczestników (elektryków, automatyków i energoelektroników) dołączyli mechatronicy, mechanicy oraz konstruktorzy. Aktualnie Konferencja ma charakter konferencji z zakresu MECHATRONIKI, integrującej tradycyjne środowiska akademickie z zakresu: maszyn elektrycznych, elektroniki, automatyki, energoelektroniki, mechaniki i budowy maszyn, które rozpoczęły transformację profilu badawczego i struktury organizacyjnej w kierunku nowej synergicznej dyscypliny MECHATRONIKI. Na Konferencji w szczególny sposób podkreślana jest jej interdyscyplinarność.
XV Jubileuszowe Sympozjum: Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki zostało dedykowane pamięci wybitnego uczonego, pioniera elektroniki na Śląsku – profesora Tadeusza Zagajewskiego, w 100 rocznicę Jego urodzin. Należy podkreślić, że rok 2012 został ogłoszony przez PTETiS Rokiem Profesora Tadeusza Zagajewskiego. Z tej okazji odbyła się specjalna sesja jubileuszowa, dokumentująca dorobek naukowy Profesora, a następnie – sesja wspomnieniowa z udziałem syna Profesora: wybitnego poety Adama Zagajewskiego. Szczególny charakter miał przebieg Konferencji w dniu 11 grudnia 2012 r. Był to Dzień Mechatroniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, a wszystkie wykłady, prezentacje i sesje plakatowe były otwarte dla pracowników i studentów Politechniki Śląskiej oraz dla zaproszonych gości, służąc szerokiej promocji mechatroniki w Polsce i na Górnym Śląsku.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA UZYSKANE w 2012r.

1. 

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne pt. Nowe technologie dla małoskalowej i rozproszonej energetyki w Autonomicznych Regionach Energetycznych dla Zespołu pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jana Kicińskiego z udziałem prof. dr. hab. inż. Jana Popczyka (Politechnika Śląska) – przyznana w roku 2012

 2.

Laureat II edycji Konkursu organizowanego przez ENEA S.A. w kategorii „Najlepsza praca doktorska” - dr inż. Szymon Pasko – rozprawa doktorska pt. Analiza wpływu konstrukcji na właściwości filtrów zaburzeń przewodzonych przekształtników energoelektronicznych (16.01.2012r.)
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl.
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Hartman (Akademia Morska)
                    prof. dr hab. inż. Marian K. Kazimierczuk (Wright State University)
                    prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis (Politechnika Śląska)

 3.

Wyróżnienie w II edycji Konkursu organizowanego przez ENEA S.A. w kategorii „Najlepsza praca doktorska” dla dr. inż. Łukasza Majki – rozprawa doktorska pt. Estymacja parametrów modelu matematycznego zespołu wytwórczego pracującego w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym  (16.01.2012 r.)
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Stefan Paszek, prof. Pol. Śl.
Recenzenci:  prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn (Politechnika Opolska)
                     prof. dr hab. inż. Bernard Baron (Politechnika Śląska)

 4.

Wyróżnienie w II edycji Konkursu organizowanego przez ENEA S.A. w kategorii „Najlepsza praca doktorska” dla dr. inż. Piotra Rzepki – rozprawa doktorska pt. Struktury automatyki elektroenergetycznej poprawiające współpracę układów generacji rozproszonej z systemem elektroenergetycznym w stanach zakłóceniowych (16.01.2012r.)
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Józef Lorenc (Politechnika Poznańska)
                    prof. dr hab. inż. Paweł Sowa (Politechnika Śląska)

 5.

Nagroda główna w IX edycji Konkursu o Nagrodę ABB dla dr. inż. Szymona Pasko za rozprawę doktorską pt. Analiza wpływu konstrukcji na właściwości filtrów zaburzeń przewodzonych przekształtników energoelektronicznych (18.05.2012 r.)
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl.
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Hartman (Akademia Morska)
                    prof. dr hab. inż. Marian K. Kazimierczuk (Wright State University)
                    prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis (Politechnika Śląska).

 6.

Nagroda dla dr. inż. Michała Lewandowskiego za najlepszą prezentację artykułu na międzynarodowej konferencji Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits (EPNC 2012, Pula, Chorwacja, 26-29.06 2012 r.)

7.

Statuetka Lidera Innowacji oraz Złoty Medal dla dr. inż. Marcina Fice oraz dr. inż. Rafała Setlaka na VII Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych Intarg za projekt pt. „Smart Hybrid” – innowacyjne metody zmniejszania zużycia paliwa w samochodachKatowice, 5-7.10.2012 r.

 8.

Nagroda LPG AWARDS dla dr. inż. Marcina Fice oraz dr. inż. Rafała Setlaka w Konkursie Napędu Nowej Ery ORLEN LPG za projekt pt. „Smart Hybrid” – system redukcji emisji spalin w autach zasilanych LPG (17.10.2012 r.) 
WYBRANE OSIĄGNIĘCIA I ZREALIZOWANE PRACE NAUKOWO-BADAWCZE
PROWADZONE NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM

 

Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów
 

1.

Badania i ekspertyzy związane z przyłączaniem farm wiatrowych do KSE

W Instytucie prowadzone są prace badawcze w zakresie możliwości przyłączania farm wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Specyfika badań wymaga przygotowania odpowiednich modeli, wykonania symulacji zarówno w stanach ustalonych, jak i w stanach przejściowych oraz przygotowania odpowiednich wytycznych w zakresie środków zaradczych. Realizowane są także badania w zakresie oddziaływań sieciowych turbin w stanach ustalonych i stanach przejściowych, opracowania wytycznych w zakresie automatyki zabezpieczeniowej, kompensacji mocy biernej oraz jakości generowanej energii. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest m.in. ocena możliwości wymiany turbin wiatrowych oraz wskazanie ewentualnego zakresu niezbędnego doposażenia układów sieciowych.

2.

Bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym z uwzględnieniem współpracy samorządu terytorialnego z energetyką zawodową

W ramach projektu badawczego zdefiniowano lokalne bezpieczeństwo energetyczne i jego miejsce w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju, określono funkcję opisującą bezpieczeństwo lokalne krótko- i długoterminowe, a także najważniejsze miary bezpieczeństwa energetycznego lokalnego oraz oszacowano skutki (głównie ekonomiczne i społeczne) niedotrzymania
lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Projekt obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: sposoby poprawy bezpieczeństwa energetycznego odbiorców zasilanych z sieci energetyki zawodowej i wpływ na niezawodność zasilania tych odbiorców, określenie prawnych aspektów związanych z umiejscowieniem jednostek samorządu terytorialnego (JST) w krajowym systemie bezpieczeństwa energetycznego, zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym lokalnym, możliwości i praktyczne realizacje związane z jego poprawą oraz współpraca JST z sektorem energetyki zawodowej.

3.

Badanie i ocena stanu technicznego układów izolacyjnych transformatorów olejowych w oparciu o zespoloną metodę elektryczno - akustyczną wspomaganą DGA

Celem projektu było stworzenie tzw. zespolonej metody diagnostycznej wyładowań niezupełnych (wnz) w układach izolacyjnych transformatorów olejowych WN. Opracowano metodę elektryczno-akustyczną wspomaganą DGA (ZMEAiC), w ramach której:

 • prowadzi się badania wnz równolegle z metodami: elektryczną, emisji akustycznej i DGA,
 • w poszczególnych metodach wykonywane są obliczenia wielkości opisujących zjawiska wnz,
 • wyniki uzyskiwane trzema metodami wykorzystywane są do wzajemnej weryfikacji i ustalenia opisu końcowego stanu układu izolacyjnego.

Autorski i jednocześnie ekspercki program (system) analizy sygnałów emisji akustycznej (EA) obejmuje analizę podstawową, a następnie zaawansowaną zarejestrowanych danych, wykorzystywaną do lokalizacji i opisu wnz w olejowych transformatorach energetycznych. Podstawę zaawansowanej analizy rejestrowanych sygnałów stanowią ich rozkłady amplitudowe. Rejestrowanym sygnałom przyporządkowuje się deskryptory EA o umownych akronimach: ADP (moc), ADC (tempo zliczeń), ADNC (stopa zliczeń). Bazując na wykonanych w ramach projektu badaniach do lokalizacji źródeł wnz, zastosowano obliczone wartości deskryptorów, tworząc tzw. mapy deskryptorów EA.

4.

Identyfikacja wpływu pól elektromagnetycznych niskich i wysokich częstotliwości na organizmy żywe

Przeprowadzono badania pod kątem symulacji rzeczywistych warunków pracy osób pracujących w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych w warunkach nakładania się efektów (np. podczas rozmów prowadzonych przez pracowników inżynieryjno-technicznych podczas obsługi urządzeń elektroenergetycznych). Rozpoznano oddziaływania biologiczne pól elektrycznych i magnetycznych pojawiających się w otoczeniu urządzeń elektroenergetycznych przy możliwym jednoczesnym wykorzystywaniu urządzeń GSM (telefony komórkowe i modemy GSM). Badanie przeprowadzono zgodnie z zaleceniami i za zgodą Lokalnej Komisji Bioetycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach. W ramach szerokich badań eksperymentalnych dokonano: analizy wpływu pola elektromagnetycznego generowanego przez linie przesyłowe prądu zmiennego oraz systemy telefonii komórkowej na przebieg procesów prooksydacyjno-antyoksydacyjnych w przewodzie pokarmowym szczurów, oceny oddziaływania pól elektromagnetycznych 50 Hz oraz 900 MHz na układ kostny szczurów oraz ich wpływu na poziom testosteronu. Ostatecznie określono konieczne wymagania dla urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz urządzeń GSM z punktu widzenia obniżenia szkodliwego oddziaływania na organizm ludzki.


Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki

1.

Strategiczny projekt badawczy pt. Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków – zadanie 4: Rozwój diagnostyki cieplnej budynków; podzadanie E: Opracowanie i wykonanie bezprzewodowego systemu do diagnostyki cieplnej in-situ budynków

W ramach projektu skonstruowano system pomiarowy służący do diagnostyki cieplnej budynków in-situ. System może być wykorzystywany w eksperymentach mających na celu badania stanu cieplnego budynków oraz w audycie energetycznym. W systemie zintegrowano przyrządy pomiarowe oferowane na rynku oraz moduły analogowe pozwalające na przyłączanie czujników o wyjściu napięciowym, prądowym lub rezystancyjnym. Podstawowym elementem systemu są komunikatory integrujące przyrządy pomiarowe i służące do komunikacji bezprzewodowej z komputerem zarządzającym pracą systemu, przy czym system może być zdalnie zarządzany przez Internet lub przy użyciu telefonii komórkowej.

2.

Projekt rozwojowy pt. Etalon napięcia przemiennego

2.1. Opracowanie matematycznego modelu wzorca napięcia przemiennego
Opracowano matematyczny model termicznego liczalnego wzorca napięcia przemiennego, który w zamierzeniu będzie wzorcem pierwotnym w paśmie częstotliwości 10 kHz – 1 MHz. Opracowany model umożliwia analizę wpływu parametrów konstrukcyjnych wzorca na wartość jego różnicy transferowej, opracowanie budżetu niepewności wyznaczenia różnicy transferowej oraz optymalizację konstrukcji modelu fizycznego wzorca.

2.2. Komparacja metod wzorcowania cyfrowego źródła napięcia przemiennego o małej częstotliwości
Dokonano komparacji czterech metod wzorcowania cyfrowego źródła napięcia przemiennego o małej częstotliwości (0,001…100 Hz) na najwyższym poziomie dokładności. Wykorzystując unikatowe stanowisko badawczo-wzorcujące oraz cyfrowe źródło napięcia przemiennego o małej częstotliwości, porównano wyniki wzorcowania przy wykorzystaniu metody termicznej, próbkowania integracyjnego, krokowej i międzyszczytowej. Wyniki zostały zaprezentowane na międzynarodowej konferencji Conference on Precision Electromagnetic Measurements CPEM’12 w Waszyngtonie, gdzie wzbudziły duże zainteresowanie. Zaowocowało to m.in. nawiązaniem nowych kontaktów naukowych oraz zaproszeniem do udziału w projekcie europejskim.

3.

Opracowanie nowych czujników do pomiaru gazów w mieszaninach gazowych

Zmodernizowano stanowisko pomiarowe do badań nieselektywnych przetworników stężeń gazów w mieszaninie gazowej, uwzględniających wpływ wielkości dodatkowych, takich jak temperatura, wilgotność i inne. W szczególności zweryfikowano przydatność modeli matematycznych dla wybranych przetworników wraz z opracowaniem odpowiednich algorytmów korekcji wielkości wpływowych w oparciu o multiplikatywny model wpływu wielkości dodatkowych oraz metodę dwukrokową w oparciu o korekcję współczynników modelu.

4.

Opracowanie eksperymentalnego systemu pomiarowego do badania opóźnień w bezprzewodowych sieciach pomiarowych

Opracowany system pomiarowy w standardzie ZigBee, przeznaczony do badania opóźnień transmisji danych w bezprzewodowej sieci pomiarowej z użyciem transmiterów różnych firm, umożliwia weryfikację modeli opóźnień dla podstawowych konfiguracji urządzeń w systemie. Dodatkowa weryfikacja poprawności uzyskanych danych wynika z odpowiednich badań symulacyjnych z wykorzystaniem oprogramowania OPNET MODELER. Ponadto opracowany system umożliwia analizę wpływu różnego rodzaju czynników zaburzających transmisję na tego rodzaju opóźnienia, takich jak przegrody, zakłócenia elektromagnetyczne oraz występowanie elementów komunikacyjnych systemu (routery).


Instytut Elektrotechniki i Informatyki
 

1.

Nowoczesne metody analizy i syntezy układów i sygnałów, a w szczególności:

 • analiza i synteza układów parametrycznych i nieliniowych, deterministycznych i losowych,
 • zastosowania sztucznych sieci neuronowych, metody analizy wielokryterialnej, zbiorów rozmytych w analizie sygnałów.

2.

Poprawa jakości energii elektrycznej, w tym:

 • eliminacja wyższych harmonicznych z przebiegów prądów i napięć sieci z wykorzystaniem filtrów pasywnych, aktywnych i hybrydowych oraz konstrukcje efektywnych algorytmów sterowania tymi filtrami,
 • optymalizacja rozmieszczenia filtrów energetycznych w sieciach zasilających.

3.

Komputerowe modelowanie zjawisk i rozwój metod obliczeniowych w zastosowaniu do:

 • pomiarowej estymacji parametrów dynamicznych zespołów wytwórczych w systemie elektroenergetycznym,
 • optymalizacji rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym,
 • optymalizacji sieci krótkiej, a zwłaszcza torów wielkoprądowych zasilających elektryczne piece hutnicze,
 • identyfikacji parametrów elektrycznych pieców oporowych i oporowo-łukowych.

4.

Smart Hybrid – innowacyjne metody zmniejszania zużycia paliwa w samochodach

Układ Smart Hybrid służy ograniczeniu zużycia paliwa w samochodach w celu uniknięcia przez producentów samochodów po roku 2014 kar za emisję każdego 1g/km CO2 ponad limit KE. W konfiguracji Mild Hybrid zastosowano wstępne podgrzewanie bloku silnika spalinowego i układ Start&Stop zasilany z superkondensatorów. W konfiguracji Modul Hybrid zintegrowana maszyna elektryczna zasilana z superkondensatorów wspomaga silnik spalinowy i realizuje funkcję Start&Stop. Mild Hybrid zmniejsza zużycie paliwa w pierwszym cyklu ECE15 UDC o 22%, w całym teście UDC o 12%, w teście NEDC o 6,7%. Układ Modul Hybrid zmniejsza zużycie paliwa w miejskim teście laboratoryjnym o 23%. Rozwiązanie Smart Hybrid było wielokrotnie nagradzane.

5.

Metoda zmodyfikowanej sieci cieplnej

Efektem przeprowadzonych prac jest opracowanie metody zmodyfikowanej sieci cieplnej. Przy jej wykorzystaniu sporządzono modele cieplne, a na ich podstawie programy komputerowe do obliczeń pola temperatury w: turbogeneratorach, silnikach elektrycznych górniczych oraz transformatorach energetycznych. Znalazły one zastosowanie przy projektowaniu wymienionych urządzeń, a także przy opracowywaniu systemów on-line diagnostyki uszkodzeń oraz projektowaniu i określaniu nastawień zabezpieczeń. Projekty modernizacji turbogeneratorów wykonane przy zastosowaniu zmodyfikowanych sieci cieplnych zostały wdrożone do produkcji. Zmodernizowane turbogeneratory pracują w wielu elektrowniach w Polsce oraz w: Bułgarii, Słowenii, Finlandii, Grecji, Uzbekistanie oraz na Ukrainie.

6.

Archiwizacja i analiza danych pomiarowych w kablach linii średniego napięcia

Opracowano program do gromadzenia informacji z pomiarów tangensa delta i wyładowań niezupełnych w sieci dystrybucyjnej średniego napięcia. Program umożliwia analizę oraz wyszukiwanie zagrożonych awarią odcinków, a także wizualizację rozkładu wyładowań w kablach. Program może być wykorzystywany jako system diagnostyczny i doradczy w przedsiębiorstwach związanych z dystrybucją energii elektrycznej.


Katedra Optoelektroniki
 

1.

System do wyznaczania wybranych właściwości optycznych, elektrycznych oraz geometrycznych warstw i nanostruktur

System został wykonany w oparciu o wysokiej klasy elipsometr spektralny SE850, niemieckiej firmy LabSoft Ltd. System umożliwia pomiary współczynnika załamania (części rzeczywistej i urojonej) warstw i struktur warstwowych wykonanych z różnych materiałów. Badania mogą być prowadzone w bardzo szerokim zakresie promieniowania optycznego (250-2900 nm). Na podstawie parametrów optycznych badanych struktur mogą zostać wyznaczone wartości przenikalności dielektrycznej (części rzeczywistej i urojonej). System wyznacza także grubości badanych warstw. Oryginalną właściwością systemu jest możliwość prowadzenia badań w różnych atmosferach gazowych, zawierających do pięciu różnych gazów w wybranym gazie nośnym (np. powietrzu naturalnym, powietrzu syntetycznym, azocie). Zarówno temperatura badanej struktury, jak również temperatura środowiska gazowego mogą być zmieniane w szerokich granicach (od -10 do +300oC).

2.

Stanowisko do badania struktur sensorowych w wybranych atmosferach gazowych

Stanowisko umożliwia testowanie struktur sensorowych w wybranych atmosferach gazowych. Badaniom mogą zostać poddane zarówno struktury sensorowe: optyczne, optoelektroniczne, elektryczne (rezystancyjne i pojemnościowe), jak również struktury akustoelektroniczne. Testowane struktury mogą zostać poddane działaniu różnych atmosfer, składających się z pięciu gazów o dokładnie określonym stężeniu w dowolnym gazie nośnym. Dodatkowo, wytworzona atmosfera gazowa może zawierać parę wodną o zadanej wilgotności. Badania mogą być prowadzone w wybranej atmosferze w szerokim zakresie jej temperatur. Ponadto, mogą być realizowane przy przepływie gazu o zadanej w szerokim zakresie prędkości przepływu lub w atmosferze statycznej. Stanowisko jest w pełni automatyczne.

3.

Światłowodowy system monitoringu wodoru TraFOSens-500

Światłowodowy, optyczny system pomiarowy TraFOSens-500 do monitorowania poziomu wodoru przeznaczony jest do diagnostyki transformatorów elektroenergetycznych w trybie on-line. Zawartość gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym świadczy o rozwijających się procesach degeneracji izolacji. W oparciu o pomiar zawartości wodoru można dokonać oceny stanu technicznego transformatora. Zasada działania urządzenia polega na wykorzystaniu rezonansowej sensorowej nanostruktury interferometru Fabry-Perota na końcu światłowodu, umieszczonego w przestrzeni nad membraną teflonową, oddzielającą środowisko olejowe od gazowego. Urządzenie umożliwia monitoring stężenia wodoru w oleju transformatorowym oraz pozwala na śledzenie stężenia wodoru w czasie. Parametry użytkowe systemu można zmieniać przez zmianę parametrów cyklu pracy w trybie serwisowym mikroprocesora. Zaletą systemu jest zastosowanie optycznej detekcji wodoru, co podnosi bezpieczeństwo użytkownika i zapewnia odporność na zakłócenia elektroenergetyczne. W systemie TraFOSens-500 zastosowany jest patent Światłowodowy czujnik i sposób pomiaru stężenia wodoru w różnych środowiskach (P 364256) – Z. Opilski, E. Maciak, M. Urbańczyk, T. Pustelny, nr 204016, z dn. 26.06.2009.


Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
 

1.

Napędy przekształtnikowe dla silników z magnesami trwałymi

Prowadzone w latach 2006-2012 badania nad obwodami mocy i układami sterowania dla silników z magnesami trwałymi, pozwoliły na realizację szeregu aplikacji wdrożonych w przemyśle. Układy sterowania bazują na mikrokontrolerach sygnałowych firmy TI z rodziny 2000. Wśród najważniejszych należy wskazać dwusilnikowy napęd małego pojazdu elektrycznego Elipsa z zastosowanymi silnikami prądu stałego BLDC (ZNTK Radom). Opatentowaną topologię elektronicznego komutatora o przełączalnej strukturze i rozszerzonym zakresie prędkości zastosowano w prototypowym napędzie wózka widłowego wykonanego dla Juli Motorwerken (Czechy). Rozwiązania z silnikami synchronicznymi PMSM wykorzystano w dwusilnikowym napędzie lokomotywy górniczej, testowanej w KWK Sośnica oraz eksperymentalnym napędzie wielosilnikowej akumulatorowej kolejki podwieszanej, znajdującej się obecnie w fazie testów atestacyjnych. W ostatnim układzie zastosowano algorytm wyznaczania spoczynkowego położenia wirnika silnika PMSM. Innym zastosowaniem silnika synchronicznego PMSM, znajdującym się obecnie w fazie badawczej, jest dostawczy pojazd o napędzie hybrydowym spalinowo-elektrycznym z możliwością doładowania akumulatora w poszerzonym zakresie prędkości obrotowej.

2.

Modularny, energetyczny transformator nadprzewodnikowy HTS

W Katedrze prowadzone są badania nad energetycznym transformatorem nadprzewodnikowym HTS nowej konstrukcji. Opracowano i przebadano transformator, którego uzwojenia i rdzeń magnetyczny utrzymywane są w temperaturze 77 K. Jest to konstrukcja z tzw. magnetowodem zimnym, która jest znacznie prostsza od konstrukcji transformatora z tzw. rdzeniem ciepłym, pracującym w temperaturze otoczenia. Rdzeń zimny nie wymaga izolacji cieplnej pomiędzy magnetowodem i uzwojeniami  Rezultatem badań jest transformator o następujących parametrach: moc wyjściowa modułu 1,5 kVA, napięcie pierwotne / wtórne 15 V, częstotliwość 50 Hz, sprawność 98,8%, masowa gęstość mocy 700 VA/kg (wyższa od gęstości mocy transformatorów opisywanych w literaturze).

3.

Falowniki rezonansowe wysokich częstotliwości w zastosowaniach technologicznych

Zaprojektowano, skonstruowano, przeprowadzono badania i wdrożono falowniki rezonansowe klasy D, DE oraz E o częstotliwościach pracy od 50 kHz do 30 MHz. Falowniki klasy DE i E o częstotliwościach ISM (ang. Industrial, Scientific, Medical: 13,56 i 27,12 MHz) zastosowano w układach nagrzewania dielektrycznego i badaniach tworzyw sztucznych. Falownik klasy DE o częstotliwości pracy 1 MHz i mocy 1 kW zastosowano w nagrzewnicach indukcyjnych oraz lewitacyjnym topieniu metali, natomiast falowniki klasy D o częstotliwościach 50-500 kHz zastosowano w opatentowanym symulatorze metalurgicznym UMSA (ang. Universal Metallurgical Simulator and Analyzer). System ten został wdrożony m.in. w laboratoriach badawczo-rozwojowych General Motors India (Bangalore, Indie) oraz Yamacha Motor (Iwata, Japonia). System podlega ochronie patentowej (US Patent US 7,354,491 B2, Canadian Patent CA 2 470 127).


Katedra Mechatroniki
 

1.

Projekt i wykonanie skanera laserowego płyt PS do druku offsetowego

W ramach wspólnych pac badawczych Katedry Mechatroniki z firmą Fujifilm w Tilburgu (Holandia), realizowanych w latach 2009-2010, opracowano urządzenie skanujące krawędzie blach przeznaczonych do druku offsetowego. W procesie cięcia blach cząstki tlenków aluminium osadzają się na krawędziach blach offsetowych, powodując pogorszenie jakości wydruków. Proces ten postępuje równolegle ze zużyciem noży gilotyn tnących. W ramach prac badawczych opracowano algorytm oceniający jakość krawędzi blach po cięciu, zdefiniowano współczynniki chropowatości. Opracowany i skonstruowany skaner płyt PS to pierwsze tego rodzaju urządzenie w skali światowej.

2.

Modelowanie układów napędowych systemów pozycjonowania głowic pamięci masowych

Przeprowadzono analizę oraz modelowanie współczesnych systemów pozycjonowania, stosowanych w magnetycznych pamięciach masowych. Zaproponowano nowatorską metodę analizy łańcuchów kinematycznych rozgałęzionych układów przeniesienia momentu. Opracowano technikę odwracania macierzy, eliminującą potrzebę ich ciągłego odwracania w algorytmach implementowanych w systemach mikroprocesorowych, co w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia prędkości działania systemów pozycjonowania. Zaproponowano również nowatorską metodę klasyfikacji i oceny struktur łańcuchów kinematycznych układów przeniesienia napędu, wskazując na te, które są najbardziej obiecujące i umożliwią w przyszłości zwiększenie precyzji działania systemów pozycjonowania.

3.

FurnitReuse – projekt badawczy w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej

Celem projektu FurnitReuse jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji kompozytowego materiału z odpadów drewnopochodnych oraz niesortowanych tworzyw sztucznych odzyskiwanych w firmach, zajmujących się recyclingiem. Głównym pomysłodawcą projektu jest firma Ekotech Recykling (Tychy), współpracująca z Katedrą w tym zakresie. Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu szczegółowego CAPACITIES, a dokładniej mechanizmu Research for SMEs. W skład konsorcjum wchodzi 9 partnerów instytucjonalnych z 6 krajów. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.furnitreuse.polsl.pl.