WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
  POLITECHNIKI POZNANSKIEJ
   ul. Piotrowo 3a
   60-965 Poznań,
   http://www.fee.put.poznan.pl
   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   tel. 61-665-2539
 CAM00031

 WŁADZE WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

Dziekan Wydziału Elektrycznego   
                             Dr hab. inż. Zbigniew NADOLNY, prof. PP.

Prodziekan ds. nauki, promocji i rozwoju
                              Dr hab. inż. Paweł KOLWICZ, prof. PP.

Prodziekan ds. kształcenia na studiach stacjonarnych
                              Dr inż.  Krzysztof SROKA

Prodziekan ds. kształcenia na studiach niestacjonarnych i spraw studenckich na studiach stacjonarnych
                              Dr inż. Jarosław WARCZYŃSKI
 


STRUKTURA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO


Instytut Elektroenergetyki

Dyrektor Instytut:  prof. dr hab. inż. Józef LORENC
Zastępca Dyrektora ds. Nauki:  prof. dr hab. inż. Aleksandra RAKOWSKA
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki:  dr hab. inż. Krzysztof SIODŁA, prof. PP.

Zakład Sieci i Automatyki Elektroenergetycznej
Kierownik: prof. dr hab. inż. Józef LORENC

Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
Kierownik: prof. dr hab. inż. Aleksandra RAKOWSKA

Zakład Urządzeń Rozdzielczych i Instalacji Elektrycznych
Kierownik: dr hab. inż. Ryszard FRĄCKOWIAK, prof. PP.

Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych
Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof SIODŁA, prof. PP.


Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Dyrektor Instytut:   prof. dr hab. inż. Ryszard NAWROWSKI
Zastępca Dyrektora ds. Nauki:  dr hab. inż. Konrad DOMKE, prof. PP.
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki:  dr inż. Leszek KASPRZYK

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard NAWROWSKI

Zakład Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej DEMENKO

Zakład Energoelektroniki i Sterowania
Kierownik: dr hab. inż. Ryszard PORADA, prof. PP.

Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii
Kierownik: dr hab. inż. Konrad DOMKE, prof. PP.

Zakład Metrologii i Optoelektroniki
Kierownik: prof. dr hab. inż. Anna CYSEWSKA-SOBUSIAK


Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej

Dyrektor Instytut:  dr hab. inż. Andrzej KASIŃSKI, prof. PP.
Zastępca Dyrektora ds. Nauki:  dr hab. Tadeusz PANKOWSKI, prof.PP.
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki:  dr Jerzy BARTOSZEK

Zakład Automatyki i Robotyki
Kierownik: dr hab. inż. Piotr SKRZYPCZYŃSKI, prof. PP.

Zakład Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof ZAWIRSKI

Zakład Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
Kierownik: dr hab. inż. Janusz STOKŁOSA, prof. PP.

Zakład Technologii i Systemów Informatycznych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Czesław JĘDRZEJEK


Instytut Matematyki
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. inż. prof. dr hab. Ryszard PŁUCIENNIK
Zastępca Dyrektora ds. Nauki: dr hab. inż. Ewa MAGNUCKA-BLANDZI
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki: dr Jacek GRUSZKA

Zakład Analizy Matematycznej
Kierownik: dr hab. inż. Paweł KOLWICZ, prof. PP.

Zakład Analizy Funkcjonalnej i Numerycznej
Kierownik: prof. dr hab. Ryszard PŁUCIENNIK

Zakład Równań Różniczkowych i Funkcyjnych
Kierownik: dr hab. Jarosław WERBOWSKI, prof. PP.

Zakład Zastosowań Matematyki
Kierownik: dr hab. inż. Ewa MAGNUCKA-BLANDZI
   DOKTORATY, HABILITACJE i TYTUŁY NAUKOWE
 
 Doktoraty w roku 2012
 
1. Dr inż. Paweł Paul (17.01.2012 r.)
    Tytuł rozprawy: Sterowanie w układzie z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych przy sprężystości połączenia mechanicznego
    Dyscyplina:       automatyka i robotyka
    Promotor:        dr hab. inż. Roman Muszyński - prof. PP, Politechnika Poznańska
    Recenzenci:      prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski - Politechnika Poznańska
                           dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka - prof. Pol. Śl, Politechnika Śląska
2.  Dr inż. Paweł Staniek (28.02.2012 r.)
    Tytuł rozprawy: Wpływ rozkładu temperatury w izolacji papierowo-olejowej na spektrum napięcia powrotnego
    Dyscyplina:      elektrotechnika
    Promotor:        dr hab. inż. Krzysztof Siodła - prof. PP, Politechnika Poznańska
    Recenzenci:      prof. dr hab. inż. Janusz Fleszyński - Politechnika Wrocławska
                           dr hab. inż. Zbigniew Nadolny - prof. PP, Politechnika Poznańska
3. Dr inż. Dominik Belter (20.03.2012 r.)
    Tytuł rozprawy: Gait control of the six-legged robot on a rough terrain using computational intelligence learning and optimization methods
                            (Sterowanie kroczeniem robota sześcionożnego po nierównym terenie z wykorzystaniem uczenia i optymalizacji metodami inteligencji obliczeniowej
)
    Dyscyplina:      automatyka i robotyka
    Promotor:        dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński - prof. PP, Politechnika Poznańska
    Recenzenci:      prof. dr hab. inż. Józef Korbicz - Uniwersytet Zielonogórski
                            prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski - Politechnika Poznańska
4.  Dr inż. Marek Przybylski (08.05.2012 r.)
    Tytuł rozprawy: Zastosowanie proszkowych materiałów magnetycznych w maszynach elektrycznych
    Dyscyplina:       elektrotechnika
    Promotor:         dr hab. inż. Barbara Ślusarek - prof. ITR , Instytut Tele– i Radiotechniczny w Warszawie
    Recenzenci:       prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn - Politechnika Opolska
                            prof. dr hab. inż. Lech Nowak - Politechnika Poznańska
5.

 Dr inż. Krzysztof Walas (04.09.2012 r.)
    Tytuł rozprawy: Negotiation of Obstacles in Urban Environment Using Six-legged Walking Robot
                           (Strategie pokonywania przeszkód w środowisku zurbanizowanym z wykorzystaniem sześcionożnego robota kroczącego)

    Dyscyplina:      automatyka i robotyka
    Promotor:        dr hab. inż. Andrzej Kasiński - prof. nadzw. PP, Politechnika Poznańska
    Recenzenci:      prof. dr hab. inż. Edward Jezierski - Politechnika Łódzka
                           dr hab. inż. Paweł Drapikowski - Politechnika Poznańska

6.

 Dr inż. Radosław Łopatkiewicz (23.10.2012 r.)
    Tytuł rozprawy:  Wpływ wybranych czynników na przewodność cieplną izolacji uzwojeń określającą rozkład temperatury w transformatorze
    Dyscyplina:       elektrotechnika
    Promotor:         dr hab. inż. Zbigniew Nadolny - prof. PP., Politechnika Poznańska
    Recenzenci:      dr hab. inż. Andrzej Cichoń - prof. PO, Politechnika Opolska
                            dr hab. inż. Konrad Domke - prof. PP., Politechnika Poznańska


 

  Habilitacje w roku 2012

1. dr hab. inż. Witold Mazgaj (20.03.2012 r.)
    Monografia:    Wyznaczanie rozkładu pola magnetycznego w materiałach magnetycznie miękkich z uwzględnieniem histerezy i anizotropii
    Dyscyplina:    elektrotechnika
    Recenzenci:    prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko – Politechnika Poznańska
                          prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn – Politechnika Opolska
                          prof. dr hab. inż. Sławomir Tumański – Politechnika Warszawska
                          prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski – Politechnika Łódzka
2.  dr hab. inż. Wiesław Łyskawiński (08.05.2012 r.)
    Monografia:    Analiza stanów pracy i synteza transformatora impulsowego w ujęciu polowym
    Dyscyplina:    elektrotechnika
    Recenzenci:    prof. dr hab. inż. Roman Barlik – Politechnika Warszawska
                          prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski – Politechnika Lubelska
                          prof. dr hab. inż. Lech Nowak – Politechnika Poznańska
                          prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk – Politechnika Opolska


Nominacje Profesorskie  w roku 2012
 

 1. prof. dr inż. Tadeusz Stefan Kulig (03.07.2012 r.)
 2. prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska (07.08.2012 r.)
 3. prof. dr hab. inż. Konrad Skowronek (07.08.2012 r.)
   


INFORMACJE O KONFERENCJACH ZORGANIZOWANYCH w 2012r. 
 Instytut Elektroenergetyki

  Sympozjum: Inżynieria Wysokich Napięć IW-2012

W dniach 21-23 maja 2012 roku w Będlewie k. Poznania odbyło się XI Ogólnopolskie Sympozjum „Inżynieria Wysokich Napięć IW-2012”, którego organizatorem był Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. Głównym celem mającego już 20-letnią tradycję Sympozjum jest upowszechnienie najnowszych osiągnięć inżynierii wysokich napięć, wymiana doświadczeń między różnymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, dyskusja na temat trendów europejskich i światowych, konsolidowanie środowiska oraz przepływ informacji między ośrodkami badawczymi i przemysłem w szerokim rozumieniu tego słowa. W XI Sympozjum IW-2012 licznie uczestniczyli przedstawiciele polskich uczelni technicznych, wielu instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorstw energetyki zawodowej oraz zakładów produkcyjnych. Przedstawiono 38 referatów w ośmiu sesjach plenarnych oraz 33 referaty w sesji plakatowej. Zaprezentowały się wszystkie polskie wyższe uczelnie techniczne kształcące studentów w specjalnościach związanych z energetyką, elektrotechniką i techniką wysokich napięć, a mianowicie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechniki: Białostocka, Gdańska, Lubelska, Łódzka, Opolska, Poznańska, Śląska, Warszawska i Wrocławska oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W Sympozjum wzięło udział ponad 120 uczestników i zaproszonych gości. W przerwach między sesjami plenarnymi można było zwiedzać stoiska wystawowe, na których swoje produkty, urządzenia oraz technologie związane z przemysłem elektroenergetycznym prezentowały zaproszone firmy.


Konferencja: Blackout a Krajowy System Elektroenergetyczny

W dniach 30.05-1.06.2012 w Rosnówku k. Poznania odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Blackout a Krajowy System Elektroenergetyczny. Głównym celem tegorocznej Konferencji było zaprezentowanie zagadnień dotyczących weryfikacji zdolności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do obrony i odbudowy. Dyskusję nad referatami prowadzono w następujących panelach:
 • Panel A: Bezpieczeństwo zasilania miast i gmin,
 • Panel B: Testy i próby systemowe sprawdzające przydatność źródeł wytwórczych w procesie obrony i odbudowy,
 • Panel C: Praca sieci elektroenergetycznych w warunkach obrony i odbudowy,
 • Panel D: Sterowanie i automatyka w procesie obrony i odbudowy.
Wszystkie referaty zostały opublikowane w specjalnym zeszycie tematycznym nr XXIII czasopisma Energetyka. W Konferencji wzięły udział 144 osoby. Uczelnie wyższe reprezentowane były przez Politechniki: Gdańską, Lubelską, Poznańską, Śląską, Warszaw¬ską, Wrocławską i Lwowską oraz Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. W Konferencji uczestniczyły takie firmy jak: PSE Operator S.A., PSE Północ SA, PSE-Centrum SA, PSE-Południe SA, PSE-Wschód SA, PSE-Zachód SA, ČEPS, a.s., ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-Operator SA, RWE Stoen Operator Sp. z o.o., oraz elektrownie i elektrociepłownie: Elektrownia "Kozienice" SA, ENERGA Elektrownia Ostrołęka SA, ENERGA-Hydro Sp. z o.o., ENERGA-Hydro Sp. z o.o. Elektrownia Wodna Włocławek, PGE Energia Odnawialna SA Oddział EW Żarnowiec, Oddział ZEW Dychów, Oddział ZEW Solina-Myczkowce, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów, Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA, Dalkia Łódź SA, Dalkia Poznań ZEC SA, PGNiG TERMIKA SA, przedsiębiorstwa dystrybucyjne: PGE Dystrybucja SA, TAURON Dystrybucja GZE SA, TAURON Dystrybucja SA i firmy pracujące na rzecz energetyki: BSPiR Energoprojekt-Katowice SA, Energoprojekt -Kraków SA, Energy Management and Conservation Agency SA,  ZBPE Energopomiar Sp. z o.o., ZBPE Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o., Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o., J.T.C. SA, MIKRONIKA, PLANS, PSI AG, PSI Produkty i Systemy Informatyczne Sp. z o.o.


Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna: Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice

W dniach od 23 do 24 kwietnia 2012r. odbyła się XVII konferencja naukowa nt. zastosowań komputerów w elektrotechnice. Konferencja odbyła się pod patronatem Polskiej Akademii Nauk – Komitetu Elektrotechniki, Polskiej Sekcji IEEE oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Celem konferencji jest prezentacja zastosowań istniejącego oprogramowania komputerowego oraz własnych oryginalnych programów z zakresu: modelowania, symulacji, pomiarów, grafiki, baz danych oraz komputerowego wspomagania prac naukowych i inżynierskich w obszarze elektrotechniki teoretycznej i stosowanej w sekcjach: pole elektromagnetyczne i kompatybilność elektromagnetyczna; teorii obwodów i sygnałów; bioelektromagnetyzmu; elektroenergetyki, energii odnawialnej; elektroniki i energoelektroniki; elektrotechniki pojazdów; elektrotermii; maszyn elektrycznych, napędu elektrycznego; materiałoznawstwa; mechatroniki; metrologii elektrycznej i elektronicznej; techniki mikroprocesorowej i układów sterowania, techniki świetlnej oraz problematyki związanej z dydaktyką, kształceniem i informacją naukową w elektrotechnice.
W konferencji wzięło udział około 200 osób. Uczestnicy ZkwE to przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych oraz przedstawiciele przemysłu, którzy są potencjalnymi odbiorcami wielu urządzeń, mierników oraz stanowisk badawczych i laboratoryjnych z zakresu inżynierii elektrycznej i informatycznej. Nadesłane artykuły były recenzowane. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji do druku zakwalifikowano 143 referaty. Artykuły zostały opublikowane (w języku polskim i angielskim) w Poznan University of Technology Academic Journals: Electrical Engineering, 2012, Issue 69-71, Poznań, Publ. by PUT; ISSN 1897-0737 oraz wybrane przez Komitet Programowy referaty w wersji rozszerzonej są drukowane w języku angielskim w Computer Applications in Electrical Engineering / Ed. By Ryszard Nawrowski, wydawanej pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN oraz IEEE - Poland Section; ISSN 1508-4248. Poznań, 2012.
 
 III Konferencja Naukowo-Techniczna Energooszczędność w Oświetleniu

W Poznaniu, 8 maja 2012r., w ramach imprez towarzyszących Międzynarodowym Targom Energetyki EXPOPOWER 2012, odbyła się zorganizowana przez Oddział poznański SEP i Wydział Elektryczny PP (IEEP) kolejna konferencja z cyklu: Energooszczędność w oświetlaniu, z wiodącym tematem: Efektywność energetyczna w oświetleniu. Nowe wymagania i możliwości. Ogółem wygłoszono 10 referatów: 5 naukowych i 5 technicznych. Autorami byli naukowcy z Politechnik Poznańskiej, Warszawskiej, Łódzkiej oraz przedstawiciel Polskiego Komitetu Oświetleniowego, a także reprezentanci wiodących firm z branży oświetleniowej (Philips, Schreder, Siteco, El-Björn, Kromiss). W konferencji uczestniczyło ok. 140 osób, głównie zajmujących się projektowaniem i eksploatacją systemów oświetleniowych. Materiały konferencyjne zostały wydane drukiem.
 
 XXII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits

W dniach od 26 czerwca do 29 czerwca 2012 w chorwackiej Puli miało miejsce XXII Międzynarodowe Sympozjum Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits (Zjawiska Elektromagnetyczne w Obwodach Nieliniowych). Konferencja odbyła się pod patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Komisji Nauk Elektrycznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Poznań. Sympozjum zorganizowali Faculty of Engineering (Rijeka, Chorwacja), PTETiS – Oddział w Poznaniu oraz Politechnika Poznańska – Wydział Elektryczny. Celem Sympozjów EPNC jest umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych osiągnięć w zakresie badania i wykorzystywania zjawisk elektromagnetycznych w układach ze środowiskami i elementami nieliniowymi. Podczas Sympozjum zaprezentowano wyniki prac naukowych dotyczących analizy i syntezy nieliniowych obwodów magnetycznych z elementami ferromagnetycznymi oraz obwodów z elementami półprzewodnikowymi. XXII Symposium EPNC zostało wzbogacone o nową tematykę: Nonlinear Electromagnetic Problems in Medicine. W Sympozjum uczestniczyło blisko 100 osób reprezentujących 30 ośrodków naukowych. Autorzy referatów pochodzili z Australii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, USA oraz Wielkiej Brytanii. Podczas obrad wygłoszono 53 referaty, natomiast 26 artykułów zostało zaprezentowanych podczas sesji posterowej. Z nadesłanych 82 referatów po recenzjach przyjęto do druku 79. Artykuły były recenzowane przez 35-osobowy międzynarodowy zespół recenzentów. Wydano starannie przygotowane materiały konferencyjne w formie drukowanej (Wydaw.: PTETiS ISBN 978-83-921340-9-1 oraz University of Rijeka ISBN 978-953-6326-74-7), do których dołączono płytę CD.


Instytut Matematyki

 

 XV Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych w Poznaniu

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektora Politechniki Poznańskiej oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących nauczania matematyki i przedmiotów matematycznych na wyższych uczelniach technicznych. Szeroko omawiano sposoby prowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki w kontekście przygotowania matematycznego absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, a także pracę z młodzieżą jeszcze w trakcie nauki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Omawiano również możliwości zastosowania matematycznych programów komputerowych i technik cyfrowych w nauczaniu matematyki.NAGRODY I WYRÓŻNIENIA UZYSKANE w 2012r.
 

 

Instytut Elektroenergetyki

Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia dydaktyczne, naukowo-badawcze i organizacyjne dla: prof. J. Lorenc, prof. A. Rakowska, prof. K. Siodła, prof. K. Musierowicz, dr K. Sroka

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Poznańskiej I stopnia przyznana w roku 2012 dla zespołu prof. Wojciecha Szeląga za wybitne osiągnięcia naukowe, a w szczególności za uzyskany patent europejski (Elewator brake with magneto-rheological fluid EP 2 197 774 B1), publikacje oraz koordynowanie i rozszerzanie współpracy miedzy IEEP PP a firmą Otis Elewator Company z Farmington, USA w ramach projektu dotyczącego opracowania koncepcji napędu elektromagnetycznego bezlinowych wind najwyższych światowych budynków.

Instytut Matematyki

Rozprawa doktorska pt: Wybrane własności przestrzeni Calderóna-Łozanowskiego wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
     Termin obrony: 10.10.2012.
     Autor: Karol Leśnik.
     Promotor: dr hab. inż. Paweł Kolwicz, prof. nadzw. PP.
     Recenzenci:    prof. dr hab. Maciej Sablik (Instytut Matematyki, Uniwersytet Śląski),
                           prof. dr hab. Henryk Hudzik (Wydział Matematyki i Informatyki UAM).WYBRANE OSIĄGNIĘCIA I ZREALIZOWANE PRACE NAUKOWO-BADAWCZE
PROWADZONE NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM
 


 Instytut Elektroenergetyki

Sieci i automatyka elektroenergetyczna, a w szczególności: optymalizacja pracy elektroenergetycznej sieci rozdzielczej dla uzyskania oszczędności energii i poprawy jej jakości; procedury odbudowy systemu elektroenergetycznego po katastrofie energetycznej; niekonwencjonalne metody kontroli parametrów energetycznych w elektroenergetycznych sieciach zasilających z wykorzystaniem techniki cyfrowej; szkodliwe zjawiska towarzyszące przesyłaniu, rozdzielaniu i użytkowaniu energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem analizy i identyfikacji pól elektromagnetycznych w otoczeniu urządzeń elektroenergetycznych w świetle wymagań kompatybilności elektromagnetycznej; sterowanie systemem elektroenergetycznym w zakresie technologii FACTS oraz pomiary, analizy, obliczenia wielkości zwarciowych i monitorowanie jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych; wybór sposobu uziemienia punktu neutralnego i pomiary parametrów doziemnych sieci średnich napięć; bezprzewodowe systemy pomiarowe oraz nowe kryteria i nowoczesne algorytmy działania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej ze szczególnym ukierunkowaniem za zjawiska ziemnozwarciowe przy wykorzystaniu nowoczesnych technik cyfrowych (w zakresie identyfikacji zakłóceń doziemnych w sieci SN realizowane były projekty dotyczące kryteriów działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych reagujących na zwarcia wysokooporowe – na poziomie kilkunastu kΩ); badania i analizy oddziaływania odnawialnych źródeł energii elektrycznej, w tym szczególnie elektrowni wiatrowych na pracę systemu elektroenergetycznego.; prowadzono szczegółowe analizy zdolności poszczególnych punktów sieciowych do przyłączania źródeł lokalnych, dokonano oceny wpływu tych źródeł na zjawiska zwarciowe w sieci i na jakość energii oraz opracowano szereg wytycznych w tym zakresie.
 
Technologia wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz gospodarka energetyczna, a w szczególności: analiza teoretyczna i badania symulacyjne w zakresie efektywności układów kogeneracyjnych i poligeneracyjnych; badania systemów zarządzania energią w przemyśle i gospodarce komunalnej; badania efektywności ekonomicznej wytwarzania energii elektrycznej w różnych typach elektrowni oraz skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach; badania aspektów ekonomicznych w elektroenergetyce; badania i optymalizacja struktury wytwarzania energii w zrównoważonym systemie elektroenergetycznym. Badania dotyczyły również zarządzania energią w tym zagadnienia optymalizacji poziomu zużycia energii elektrycznej przez użytkowników końcowych. Szczegółowe zadania badawcze dotyczyły systemów IT w zastosowaniu do badania profilu użytkownika energii oraz w inteligentnych instalacjach elektrycznych.
 
Urządzeni rozdzielcze i instalacje elektryczne, a w szczególności: badanie wyładowań łukowych w próżni dla rozwoju nowych konstrukcji elektrycznej aparatury rozdzielczej; opracowanie konstrukcji zestyków łączników próżniowych; badania wyładowań wielkoprądowych w zewnętrznym polu magnetycznym (wytwarzanym przez układ zestykowy, zewnętrzne cewki lub za pomocą dodatkowych magnesów trwałych o różnej liczbie i ukształtowaniu biegunów); badanie zjawisk towarzyszących procesom łączeniowym z wykorzystaniem techniki szybkiej fotografii; badanie stanu ciśnienia gazów resztkowych w zamkniętych komorach gaszeniowych łączników próżniowych; badanie konstruktorskie urządzeń rozdzielczych w zakresie prądowej obciążalności długotrwałej oraz cieplnej i elektrodynamicznej wytrzymałości zwarciowej; modelowanie procesów cieplnych i elektrodynamicznych w torach prądowych i układach zestykowych łączników elektroenergetycznych; badanie konstrukcyjne i normatywne łączników próżniowych (sił docisku i odskoków styków, niejednoczesności zamykania i otwierania styków, nagrzewania elementów konstrukcyjnych, wytrzymałości elektrycznej izolacji, trwałości mechanicznej), badanie niezawodności zestyków; wykorzystanie techniki cyfrowej do doboru urządzeń elektroenergetycznych; badanie przepięć i przetężeń prądowych w układach elektroenergetycznych; modelowanie procesów łączeniowych w obwodach średnich napięć z łącznikami elektroenergetycznymi; badanie procesów przejściowych przy łączeniu obwodów pojemnościowych (baterii kondensatorów, nieobciążonych linii kablowych i napowietrznych) łącznikami próżniowymi; modelowanie charakterystyk wytrzymałości (połukowej i elektrycznej) łączników próżniowych, opracowanie metod i układów ograniczających przepięcia łączeniowe w sieciach elektroenergetycznych (zwłaszcza SN), sterowanie w instalacjach KNX i wpływ sterowania na oszczędność energii cieplnej.
 
Inżynieria wysokich napięć, a w szczególności: diagnostyka układu izolacyjnego transformatorów energetycznych wysokiego napięcia z użyciem metod opartych na wykorzystaniu odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości i czasu; diagnostyka izolacji transformatora z wykorzystaniem zjawiska napięcia powrotnego; badania odkształceń uzwojeń transformatorów z wykorzystaniem funkcji przejścia; badanie papieru elektroizolacyjnego (stopień polimeryzacji, zawilgocenie); kompleksowe badanie oleju elektroizolacyjnego (chromatografia gazowa, wytrzymałość elektryczna, rezystywność, zawartość wody); badanie i monitoring wyładowań niezupełnych w urządzeniach elektroenergetycznych z wykorzystaniem metody elektrycznej i akustycznej; ocena stanu izolacji kabli elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia; diagnostyka linii kablowych SN i WN jako element wspomagający zarządzanie siecią elektroenergetyczną; badanie procesów starzeniowych izolacji polietylenowej kablowych i napowietrznych linii izolowanych średniego napięcia; wyznaczanie rozkładu natężenia pola elektrycznego w układach izolacyjnych (izolatory, kable, transformatory) przy wykorzystaniu metod numerycznych; optymalizacja rozkładu natężenia pola elektrycznego w wysokonapięciowych izolatorach liniowych i przepustowych przy napięciu przemiennym i stałym (symulacja komputerowa i pomiary); badanie rozkładu pola elektrycznego, magnetycznego i gęstości mocy w obszarze wybranych urządzeń wysokonapięciowych (linie elektroenergetyczne, stacje rozdzielcze, nadajniki radiowe, TV i GSM) w zakresie częstotliwości od 20 Hz do 300 GHz (symulacja komputerowa i pomiary); wykorzystanie kamery termowizyjnej do badania rozkładu temperatury w urządzeniach elektroenergetycznych (zakres od -10oC do +200oC); badanie wpływu promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego na rozkład natężenia pola elektrycznego wzdłuż łańcucha izolatorów szklanych przy wysokim napięciu stałym; diagnostyka wysokonapięciowych układów o izolacji próżniowej w oparciu o analizę prądu elektronowej emisji polowej; rozpoznawanie defektów układów izolacyjnych próżniowych na podstawie analizy rozkładów statystycznych częstościowo-fazowych ładunku wyładowań niezupełnych; dynamika tworzenia mostków wyładowczych w izolacji papierowo-olejowej przy napięciu przemiennym i stałym; badania parametrów czasowych (rzędu 1 ns) wyładowań niezupełnych w dielektrykach stałych, ciekłych i gazowych dla potrzeb procedury rozpoznawania defektów; badania właściwości materiałów izolacyjnych stosowanych w maszynach pracujących w warunkach kriogenicznych; badania urządzeń elektroenergetycznych w warunkach działania napięcia przemiennego, stałego i udarowego.


Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
 

Modelowanie zjawisk elektromagnetycznych i analiza struktury generatora do elektrowni wiatrowej

Pracę wykonano łącznie z firmą Otis (USA) dla United Technologies Research Center z USA w okresie od maja do sierpnia 2012r. Dotyczyła ona zaprojektowania i analizy obwodu elektromagnetycznego nowego typu wolnoobrotowego generatora synchronicznego o magnesach trwałych przeznaczonego dla elektrowni wiatrowych. Rozpatrywano generator o mocy 2,3 MW. Przeprowadzono obliczenia optymalizacyjne mające na celu minimalizację masy zastosowanych magnesów trwałych, pulsacji momentu elektromagnetycznego oraz maksymalizacje sprawności. Dla znamionowych warunków pracy uzyskano blisko 95% sprawność. Projekt został przyjęty bez zastrzeżeń przez zleceniodawcę.
 

Opracowanie i optymalizacja podzespołów i konstrukcji modelowego napędu windy bezlinowej

Zrealizowane w roku 2012 badania są powiązane z projektem wykonanym dla Otis w roku 2011 (Development of linear propulsion system and auxiliary EM guidance for multicar rope-less elevator system, Poznań 2011). Dotyczą one opracowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych wind dla ultra wysokich budynków. Przewiduje się, że ich wysokość może sięgać nawet 2000 m. Celem projektu jest opracowanie silnika synchronicznego liniowego o magnesach trwałych do napędu windy bezlinowej. Zaproponowano już kilka nowych rozwiązań konstrukcyjnych napędu będących przedmiotem wspólnych z Firmą Otis zgłoszeń patentowych w USA. Prowadzone w roku 2012 prace dotyczyły analizy i optymalizacji obwodu elektromagnetycznego mającej na celu minimalizację masy części pierwotnej i wtórnej silnika, pulsacji momentów, strat mocy oraz maksymalizację siły ciągu. Zaplanowane prace w pełni zrealizowano. W lutym 2013 roku firma Otis wystąpiła z propozycją kontynuacji prac mających na celu zaprojektowanie i zbudowanie modułów silnika do prototypu silnika.
 
Badania nad nowym wielostopniowym ujęciem metody elementów skończonych

Od wielu lat w Instytucie prowadzone są badania nad udoskonalaniem istniejących i poszukiwaniem nowych algorytmów wyznaczania rozkładu pola elektromagnetycznego i analizy zjawisk sprzężonych w przetwornikach elektromagnetycznych. W roku 2012 w ramach prowadzonych badań opracowano nowe, oryginalne i bardzo skuteczne algorytmy wyznaczania rozpływów prądów indukowanych, w tym prądów wirowych w trójwymiarowych wielospójnych obszarach przewodzących z polem magnetycznym. Przy opracowywaniu algorytmów wykorzystano wielostopniowe ujęcie metody elementów skończonych (MES) i wprowadzony w ostatnich latach do obliczeń polowych potencjał elektryczny T0. Do opisu pola elektromagnetycznego zastosowano funkcje elementu krawędziowego i ścinakowego. Rozwinięto koncepcję elektrycznego potencjału wektorowego T0.
W ramach badań przeprowadzono także analizę porównawczą dwóch sformułowań wykorzystujących potencjały do wyznaczania rozkładu pola elektromagnetycznego w układach z przewodzącymi obszarami wielospójnymi. Rozpatrzono powszechnie stosowane sformułowanie A-V i opracowane w ramach badań sformułowanie A-T-T0. Dokonano oceny czasochłonności i dokładności obliczeń równań MES dla obu ujęć z zastosowaniem opracowanej metody BR-ICCG. Stwierdzono dużą dokładność uzyskanych wyników dla obu sformułowań. Zauważono jednak, że proces rozwiązywania równań MES dla nowo opracowanego sformułowania A-T-T0 jest trzykrotnie szybszy niż proces rozwiązywania równań MES powszechnie stosowanego sformułowania A-V.
 
Badania nad opracowaniem metod i algorytmów wyznaczania sił lokalnych działających na elementy maszyn elektrycznych

W ramach prowadzonych badań opracowano algorytm obliczania rozkładu sił lokalnych, w którym rozpatrywana część maszyny (np. magnes, rdzeń) jest dzielona na bardzo małe fragmenty (części). Dla każdej części liczona jest siła globalna. Z uwagi na to, że fragmenty są dużo mniejsze od podzespołu, można przyjąć, że siły lokalne w podzespole mają rozkład odpowiadający siłom działającym na poszczególne fragmenty. Algorytm ten można w łatwy sposób zaimplementować w oprogramowaniu komercyjnym. Przeprowadzono badania, które wykazały, że w celu uzyskania dokładnych wyników, przy wykorzystaniu opisanego algorytmu, konieczne jest tworzenie bardzo gęstej siatki dyskretyzującej, co skutkuje wzrostem czasu obliczeniowego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że możliwe jest precyzyjne wyznaczenie wymuszeń do obliczania naprężeń mechanicznych w elementach maszyn elektrycznych. Opracowano sposób wyznaczania przebiegu siły działającej na ząb stojana (lub inny element maszyny, który nie jest odrębnym obiektem w modelu obliczeniowym) w zależności od położenia wirnika rozpatrywanej maszyny.
 
Optymalizacja profilu odbłyśnika oprawy oświetleniowej

Celem naukowym projektu było opracowanie metody umożliwiającej wykonywanie optymalizacji kształtu elementów optycznych oprawy oświetleniowej, która zapewni uzyskanie zakładanych na wstępie parametrów fotometrycznych. Projekt zrealizowano wykorzystując algorytmy optymalizacji funkcji celu (algorytm genetyczny, optymalizacja wielokryterialna). Obliczanie funkcji celu w odniesieniu do optymalizacji opraw oświetleniowych wiązało się z koniecznością wykonania symulacji na zmieniającym się w kolejnych krokach modelu elementów optycznych oprawy. Symulacje wykonywane były z zastosowaniem metody śledzenia promieni. Efektem końcowym jest metoda obliczania kształtu profilu odbłyśnika oprawy oświetleniowej, która zapewnia odpowiedni kształt bryły fotometrycznej. Przedstawione zostały zasady postępowania przy poszukiwaniu optymalnego rozwiązania dla układów optycznych zawierających różne formy odbłyśnika, materiały o zróżnicowanych właściwościach fotometrycznych oraz lampy o różnych kształtach. Praktyczne znaczenie projektu to możliwość zastosowania wyników uzyskanych w trakcie badań do konstruowania elementów optycznych nowych opraw oświetleniowych. Zastosowanie wyników projektu może przyczynić się do powstania innowacyjnych konstrukcji opraw oświetleniowych.
 
Badanie wpływu wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi na warunki widzenia kierowców w ruchu drogowym

W 2012r. rozpoczęto testowe badania dotyczące wpływu wielkoformatowych reklam diodowych na zachowania kierowców jako uczestników ruchu drogowego. Wyjaśniana jest destrukcyjna rola tego typu reklam na czas reakcji kierowców na nieoczekiwane zdarzenia drogowe. Badany jest wpływ na reakcję obserwatora (kierowcy) luminancji drogi, otoczenia, reklamy. Badania przeprowadza się z wykorzystaniem symulatora kabiny kierowcy, interaktywnego symulatora różnych sytuacji drogowych oraz rejestracji zdarzeń i zachowań kierowcy. Kontynuacją badań z 2012r. są badania symulacyjne na grupie obserwatorów (kierowców), a wyniki po statystycznej obróbce wyjaśnią wpływ wielkoformatowych reklam na ich zachowania.
 
Akwizycja, przetwarzanie i pomiary sygnałów, w szczególności optycznych i biooptycznych

Prace te ukierunkowane są na badanie pomiarowych źródeł promieniowania optycznego w zakresie pracy impulsowej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania sterowanych prądowo fotoemiterów elektroluminescencyjnych. Rozwój systemów pomiarowych z udziałem tych fotoemiterów zalicza się do „gorących” obszarów badań w zakresie współczesnej metrologii optoelektronicznej i biomedycznej. W ramach kontynuacji badań nad wykorzystaniem efektów nieinwazyjnych interakcji światło-tkanki uzyskano wstępne, obiecujące wyniki w zakresie wykorzystania nieinwazyjnej transiluminacji do efektywnego obrazowania struktury obiektów biologicznych, przy wykorzystaniu optoelektronicznej techniki sensorowej. Wyniki nowatorskich badań konstrukcyjnych i doświadczalnych dotyczą obrazowania struktury obiektów biologicznych oraz zastosowania wieloczujnikowego optoelektronicznego systemu pomiarowego do badania przebiegów fali tętna.
 


Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej

Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna gospodarka. W Instytucie realizowane jest zadanie "Opracowanie projektów układów sterujących". Przeprowadzano analizę możliwych do zastosowania struktur przekształtników i na tej podstawie dokonano wyboru właściwej struktury zarówno przekształtnika maszynowego jak i sieciowego. Opracowano koncepcje i algorytmy energooszczędnego sterowania silnikami synchronicznymi o magnesach trwałych dla napędów pomp i wentylatorów. Analizie symulacyjnej i laboratoryjnej poddano dwie oryginalne metody: jedną wykorzystującą proste sterowanie skalarne i drugą bazującą na koncepcji sterowania wektorowego. Wyniki badań obu metod wykazały możliwość uzyskania oszczędności energii. Mając na uwadze uzyskanie większej niezawodności pracy układ sterowania nie korzystał z czujników pomiaru położenia instalowanych na wale silnika. Efekt ten uzyskano opracowując własne oryginalne metody sterowania bezczujnikowego, wykorzystujące teorię obserwatorów i filtr Kalmana.
 

Bezczujnikowe sterowanie napędu elektrycznego o wysokiej dynamice

W ramach projektu opracowano, zbudowano i przebadano całkowicie bezczujnikowy, tzn. bez czujników wielkości mechanicznych, napęd o wysokiej dynamice, z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych. Pod wysoką dynamiką rozumie tu się taka szybkość zmian wielkości mechanicznych napędu, że czas rozruchu do prędkości znamionowej nie przekracza 100 ms. Podstawowym osiągnięciem naukowym i praktycznym pracy jest zastosowanie do estymacji wielkości obserwatorów o złożonych strukturach i algorytmach działania, tj. opartych na filtrach Kalmana (rozszerzonym – Extended Kalman Filter – EKF i bezśladowym – Unscented Kalman Filter – UKF) oraz obserwatorów Luenbergera z wielokrotnym całkowaniem. Duże potencjalne możliwości takich struktur nie były dotąd wykorzystywane w napędach o dużej dynamice, z uwagi na ogromny nakład obliczeniowy, związany z ich implementacją. Z tego powodu estymacja zmiennych nie nadążała w czasie rzeczywistym za szybkimi zmianami wielkości. W projekcie pokonano te trudności za pomocą odpowiedniej organizacji algorytmów estymacji i odpowiedniego sformułowania modelu układu, a przede wszystkim dzięki wykorzystaniu struktur programowalnych FPGA. Pozwoliły one radykalnie odciążyć procesor sygnałowy DSP, a przez to skrócić czas potrzebny na obliczenia wg złożonych algorytmów na tyle, ze stało sie możliwe nadążanie w czasie rzeczywistym za szybkimi zmianami wielkości w napędzie o wysokiej dynamice.
 
Precyzyjne sterowanie napędem bezpośrednim o zmiennej, wielomasowej strukturze mechanicznej

Zbudowano stanowisko, przeprowadzono identyfikację i opracowano dokładny model symulacyjny napędu bezpośredniego o zmiennych: momencie bezwładności, momencie tarcia i momencie oporowym. Zaprojektowano odporny układ sterowania z uwzględnieniem drgań rezonansowych. Opracowano prostą metodę doboru parametrów regulatora PI, uwzględniającą szumy pomiarowe, opóźnienie w pętli regulacji i zmienność momentu bezwładności napędu. Wyniki uzyskiwane tą metodą posłużyły jako odniesienie dla wyników uzyskiwanych metodami bardziej zaawansowanymi. Przebadano następnie odporne sterowanie napędu bezpośredniego metodą ruchu ślizgowego oraz możliwości wykorzystania metod inteligencji obliczeniowej, w szczególności sztucznych sieci neuronowych w sterowaniu napędu bezpośredniego. Zwrócono uwagę także na minimalizacja wpływu tętnień momentu elektromagnetycznego na pracę precyzyjnego napędu z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych. Zaproponowane algorytmy sterowania zostały zaimplementowane w sterowniku z procesorem sygnałowym i przetestowane dla różnych wartości momentu bezwładności, momentu oporowego i charakterystyk tarcia.
 
Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa

Projekt badawczy realizowany w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Realizowane zadania: projektowanie i wykonanie inteligentnego portalu służący wizualizacji, wymianie i przetwarzaniu informacji istotnych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa w ośrodkach miejskich. Portal prócz wspomnianej funkcjonalności posiadać będzie możliwość filtrowania pozyskiwanych treści, ich semantyczną korelację i integrację oraz moduły wspomagające podejmowanie decyzji. Celem prac w ramach projektu jest opracowanie podsystemu służącego do dwukierunkowej komunikacji audiowizualnej, inteligentnego łączenia danych pochodzących z różnorodnych źródeł, przy wykorzystaniu semantycznych znaczników i wykrytych relacji między treściami. Do innych zadań szczegółowych należy zebranie wymagań i sporządzenie scenariuszy wykorzystania portalu w sytuacjach kryzysowych. Opracowanie architektury portalu. Przygotowanie formatów danych i protokołów do wymiany informacji. Przygotowanie ontologii i reguł silnika wnioskującego wspomagającego podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, w tym wykrywaniu i identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń. Opracowanie ontologii i reguł pomocnych w automatycznym opracowywaniu planów awaryjnych oraz w zarządzaniu przepływem prac podczas sytuacji kryzysowych. Opracowanie warstwy odpowiedzialnej za indeksowanie i znacznikowanie pozyskanych danych. Opracowanie warstwy odpowiedzialnej za korelacje i interpretacje zbieranych danych. Przygotowanie silnika systemu wspomagania decyzji. Przygotowanie sieciowego interaktywnego interfejsu do portalu INDECT adaptującego się do potrzeb użytkowników, w tym zarówno dla użytkowników z centrum zarządzania kryzysowego, uczestników akcji ratunkowych oraz obywateli pragnących uzyskać pomoc czy informacje.
 
Uwzględniające opóźnienia zarządzanie zasobami sieci bezprzewodowych typu mesh o dużej niezawodności

Projekt badawczy realizowany w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego. Realizowane zadania: Projekt CARMNET realizowany jest wspólnie przez Politechnikę Poznańska (koordynator) oraz Instytut SUPSI Uniwersytetu Nauk Stosowanych z Lugano (partner). Celem projektu jest zaprojektowanie i zaimplementowanie rozwiązań umożliwiających niezawodną obsługę ruchu o różnej tolerancji na opóźnienia (tj. zarówno ruchu plikowego jak i strumieni multimedialnych) w kratowych sieciach bezprzewodowych (typu „mesh”) o wielu węzłach pośredniczących. Za dodatkowy cel projekt stawia sobie opracowanie modelu teoretycznego, a następnie wdrożenie systemu automatycznej wyceny użyteczności obsługi ruchu w sieci bezprzewodowej - systemu będącego podstawą systemu wirtualnych opłat i rozliczeń za użyteczność obsługi. Projekt zakłada celowość szczególnie uważnej analizy tych rozwiązań teoretycznych, które z powodzeniem są już stosowane zarówno w systemach komutacyjnych, jak i sieciach bezprzewodowych. W szczególności uwaga skupiona będzie na metodach modelowania, projektowania i wdrażania rozwiązań dla obsługi ruchu o heterogenicznej naturze.
 
Innowacyjny system propagacji informacji krytycznej

Projekt realizowano we współpracy z firmą Emtel System Sp. z o.o. w ramach programu „Voucher Wiedzy”. Platforma TechLink Bridge będąca w nurcie tematycznym projektu stanowi celowy, komercyjny produkt oparty na trzech filarach innowacyjności:
 • jako idea niespotykanego podejścia do nadrzędnej roli propagacji informacji krytycznej – czyli takiej, która niesie ze sobą dane istotne z punktu widzenia stabilności produkcji (awarie maszyn, przestoje) lub dane o zagrożeniu zdrowia/życia ludzkiego,
 • autorskie, celowe wykonanie płyty głównej oparte o nowoczesny, energooszczędny układ mikroprocesorowy,
 • wykorzystaniu wielu różnych, popularnych i wygodnych w obsłudze kanałów propagacji informacji: GSM, e-mail, dedykowana aplikacja systemu Android, DECT.
Nowoczesny układ mikroprocesorowy udostępnia wiele popularnych interfejsów komunikacyjnych umożliwiających integrację na różnych poziomach modelu OSI/ISO. Na bazie Ethernet opracowano i wykorzystano w praktyce protokoły m.in.: ICMP, SNTP, SMTP, HTTP. Jako system propagacji informacji krytycznej zaimplementowano mechanizmy: badające integralność sieci rozproszonej oraz niezależnej kontroli wykonywania programu. Użytecznym rozwiązaniem była implementacja zdalnej aktualizacji programu z niemal dowolnego punktu sieci Internet (z autoryzacją dostępu) gwarantujące kluczową w tej funkcjonalności poprawność transmisji. Oprogramowanie oparto na systemie czasu rzeczywistego oraz instrukcjach wektorów przerwań (z synchronizacją dostępu do sekcji krytycznych). TechLink Bridge zdobył nominacje do finałowego etapu konkursu i Wielkopolska (rozstrzygnięcie w kwietniu 2013).
 
Realizacja wbudowanego, szybkiego systemu rozpoznawania obrazów w technologii FPGA, przeznaczonego do zastosowań mobilnych
 
Teorioinformacyjna analiza struktur semantycznych dla rekomendacji kolaboratywnej
 


 Instytut Matematyki

Analiza funkcjonalna i teorii aproksymacji

Prowadzone badania dotyczą geometrii przestrzeni funkcyjnych oraz twierdzeń faktoryzacyjnych typu Łozanowskiego. Efektem pracy jest uzyskanie wielu charakteryzacji różnych własności geometrycznych. Najbardziej znaczące dotyczą własności β, niekwadratowości oraz jednostajnej niekwadratowości w przestrzeniach funkcyjnych i ciągowych (np. Lorentza Γp,w, Orlicza-Lorentza). Ich waga wynika z możliwości zastosowań w teorii punktu stałego, będącej podstawą przy poszukiwaniu rozwiązań równań różniczkowych, różnicowych i całkowych. Ponadto opracowano nową, uniwersalną metodę badania lokalnej struktury geometrycznej przestrzeni Calderóna-Łozanowskiego, zarówno w przypadku funkcyjnym jak i ciągowym. W tym celu sformułowano lokalny warunek.
 
Jakościowa teoria równań funkcyjnych

Tematyka badawcza dotyczy własności rozwiązań równań różnicowych i inkluzji różniczkowych, przybliżonego rozwiązania cząstkowych równań różniczkowych, aproksymacji uogólnionymi operatorami oraz analizy punktowej aproksymacji funkcji rzeczywistych.Wynikiem badań są: nowe metody numerycznego rozwiązywania cząstkowych równań różniczkowych, warunki dostateczne istnienia oscylujących rozwiązań równań różnicowych lub o określonych własnościach asymptotycznych, warunki istnienia i struktura zbioru rozwiązań nielokalnego zagadnienia Cauchy’ego dla inkluzji różniczkowych.
 
Modelowanie matematyczne oraz zastosowania metod probabilistycznych i statystycznych

Prowadzone badania dotyczą modelowania w naukach technicznych, w szczególności przekrojów poprzecznych cienkościennych belek, jednowymiarowego przewodnictwa cieplnego i ewolucyjnego rozwoju motoryzacji w Polsce. W przypadku zastosowań metod probabilistycznych i statystycznych, scharakteryzowano rozkład wykładniczy w klasach niezawodności i opisano regułowy system doradczy z niepewnością z uwzględnieniem dwóch współczynników wiarygodności. Wynikiem badań są: model matematyczny przekroju poprzecznego belki, geometryczne charakterystyki, naprężenia krytyczne w belce ściskanej (z uwzględnieniem wyboczenia giętnego i skrętnego) lub poddanej czystemu zginaniu; opis jednowymiarowego przewodnictwa cieplnego równaniem różniczkowym (zaproponowano opis konduktywności); weryfikacja zaproponowanych modeli – porównanie z wynikami eksperymentalnymi lub otrzymanymi numerycznie.Ponadto zaproponowano metodę tworzenia reguł np. do z zagregowanych danych medycznych wspomagających diagnostykę i terapię. Wskazano na wpływ współczynników wiarygodności na proces wnioskowania z niepewnością. Dokonano również prognozy wskaźnika NSO (nasycenia samochodami osobowymi) w Polsce do roku 2025, na podstawie kryterium porównawczego z wybranymi krajami UE.